Sommarjobb

Vi treng to personar til hjelp i den daglege drifta i sommar. Ein person vil arbeide på hovudanlegget vårt på Einestølen i Førde, mens den andre stillinga vil være ute på 4 av våre gjenvinningsstasjonar.

Dette er arbeid som passar godt for ungdom over 18 år. Det er ein føresetnad at man kjem seg til og frå arbeid på eiga hand.

Arbeidsoppgåver:

  • Vekt-registrering av inn- og utgåande avfall
  • Kundedrettleiing på gjenvinningsstasjonen, halde orden på inngåande   fraksjonar
  • Anna førefallande arbeid


Våre opningstider på Einestølen:
man: 09.30-17.00 
tysd:    10.00-18.00 
onsd.    08.30-16.00 
torsd:    08.00-15.00 
fred.     07.30-15.00       
laurdag og søndag stengt
 

Gjenvinningsstasjonane ute i kommunane har desse opningstidene
Askvoll /Olsetvikane.  Mandagar kl 12.00 ± 18.00
Fjaler/ Flekke               Tysdagar kl 12.00 ± 18.00
Gaular / Sande.            Onsdagar kl 12.00 ± 18.00
Jølster / Fossheim.       Torsdagar kl 12.00 ± 18.00

For begge stillingane må ein pårekne at ein kan bli flytta internt i drifta.

Send kortfatta søknad, beskriv erfaring og opplæring og oppgi gjerne referansar.


Kopi av eventuelle attestar kan vedleggast søknad. 
Oppstart etter avtale.

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo