Miljø- og kvalitetsansvarlig i RIR

Vår miljø- og kvalitetsansvarlige går av med pensjon, og vi søker hennes etterfølger.

RIR driver avfallsmottak og deponi i Årødalen i Molde. Vi tar imot avfall både fra husholdninger og fra næringsdrivende. Driften er underlagt krav i tillatelser fra forurensningsmyndighetene. Bedriften er i tillegg sertifisert etter ISO 9001 og ISO 14001. Den som blir ansatt vil være en helt sentral kompetanseperson både for å påse at vi etterlever alle krav som stilles til oss, og for å bidra i bedriftens forbedringsarbeid.

Til stillingen ligger ansvaret for kvalitetssystemet vårt, og oppfølging av bedriftens prøvetakingsprogram med tolking av analyseresultater og rapportering. Stillingen gir også faglig støtte til driftsavdelingen ved mottak av avfall som er underlagt krav om testing. Den som blir ansatt må holde seg oppdatert på gjeldende kvalitetskrav og lovverk, og se etter utviklingsmuligheter og forbedringspotensiale for bedriften.

Søker må ha ingeniør- eller annen relevant høyere utdanning, erfaring med kvalitetsledelse og kompetanse på miljø og forurensning. Kjemikunnskaper er ønskelig. Du må også være initiativrik og kunne samarbeide godt med andre medarbeidere i organisasjonen. Vi ønsker oss en person som kan skape engasjement og fokus på kvalitet og miljø i hele organisasjonen.

For mer informasjon om stillingen kontakt daglig leder Jan-Egil Korseberg på telefon 905 13 996, eller epost jek@rir.no

Søknad med cv sendes på epost rir@rir.no innen mandag 17. april

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo