Avfall Norge

Oppdatert 03. mars 2017

Avfall Norge er en bransjeorganisasjon for avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge.

Avfallsbaserte råvarer er viktig bidrag til den sirkulære økonomien og Avfall Norge fremmer en samfunnsansvarlig og kretsløpsbasert ressursutnyttelse av avfall i tråd med avfallshierarkiet. Avfall Norge er en pådriver for en helhetlig avfallspolitikk med tydelige mål. Avfall er morgendagens råvarer!

Avfall Norge historie
Norsk renholdsverks-forening (NRF) ble stiftet som en medlemsforening for norske kommuner og kommunale- og interkommunale selskaper i 1986. Kommunene ønsket et sentralt organ som kunne være et koordinerende ledd og også ivareta kommunenes interesser i avfallssektoren. NRF byttet navn til Avfall Norge i 2006. I juni 2015 vedtok Avfall Norges generalforsamling nye vedtekter som likestiller private og kommunale medlemmer. Avfall Norge er i dag en landsdekkende bransjeorganisasjon for avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge med ca. 180 medlemmer fra kommuner, interkommunale avfallsselskaper og private aktører.
 

 

Eksterne Lenker

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo