Lokale avfallsforum

Mange av våre medlemmer har organisert seg i lokale avfallsforum. Klikk på lenken nedenfor og se forumenes egne nettside, her finner du mer informasjon om de aller fleste lokale avfallsforumene i Norge:

http://www.avfallsforum.no/

Avfallsforum Sør

Avfallsforum Sør har medlemmer fra Agderfylkene. Sekretariatet er i dag hos RKR i Kristiansand.
Kontaktperson: Lars Pedersen, lars.pedersen@avfallsor.no, tlf. 95073661.
Mer informasjon finner du på hjemmesidene.

Avfallsforum Rogaland

Avfallsforum Rogaland har både kommunale og private avfallsselskaper som medlemmer.
Kontaktperson: Tord Tjeldflaat, tord.tjelflaat@ivar.no, tlf. 93488561
Sekretariatet ligger i Rogaland fylkeskommune: hjemmeside.

Avfallsforum Innlandet

Avfallsforum Innlandet ble vedtatt oppløst i 2013.
Arbeidet med arrangementet "Avfall innlandet" er tatt over av en programkomite:
Leder for komiteen er Alf Tunheim, alf.tunheim@eidsivaenergi.no og sekretær er Berit Hvoslef Dahl, dk.heop@tekna.no
For mer informasjon: Helge Bryhni, helge.bryhni@hias.no, tlf. 91823691

Avfallsforum Vest

Avfallsforum Vest har kommunale medlemmer fra Hordaland og Sogn og fjordane.
Kontaktperson: Toralf Igesund i BIR, toralf.igesund@bir.no, tlf. 91568613.
Gruppen er for tiden ikke i aktivitet.

Avfallsforum Midt-Norge

Avfallsforum Midt-Norge er et samarbeidsforum for offentlige og private aktører som arbeider med avfall i Midt-Norge.
Kontaktperson: Leder Preben Godø, Innherred Renovasjon: Mobil: 97 16 03 35
Mer informasjon kan du finne på hjemmesidene.

Avfallsforum Møre og Romsdal

Avfallsforum Møre og Romsdal er åpen for alle som arbeider med avfall i fylktet. Sekretariatet ligger i dag hos NIR, Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap, i Kristiansund.
Kontaktperson: Berit Øren, berit.oren@rir.no, tlf: 90673402.
Mer informasjon kan du finne på forumets hjemmeside.

Avfallsforum Nord

Avfallsforum Nord er åpent for virksomheter som arbeider med avfall i Nord-Norge.
Kontaktperson: Tor Forsmo, tor@generatoras.no, tlf: 97425840.
Mer informasjon finner du på hjemmesidene.

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo