Engasjement i Avfall Norge - Fagrådgiver

Fagavdelingen i Avfall Norge er involvert i flere spennende prosjekter, initierer forskning og utvikling i bransjen, organiserer kurs, seminar og samlinger for faglig påfyll, og utformer høringer til myndighetene. I forbindelse med fødselspermisjon søker vi en faglig dyktig og engasjert medarbeider til et 12 måneders engasjement i 50-100 prosent stilling med særlig ansvar for arbeid med farlig avfall og deponier. Andre faglige oppgaver som kan bli aktuelle er innen innsamling av kasserte fritidsbåter og marin forsøpling.

 

Om deg:

Du har lyst til å prøve en unik mulighet, og vil være sentralt plassert i en spennende bransje. Du vil være med å forme en ambisiøs avfallspolitikk, og finne de beste avfalls- og gjenvinningsløsningene for samfunnet. Du trives i lag med et kompetent, teambasert og høyt verdsatt faglig miljø, som brenner for faget sitt og som har deling og samhandling som et grunnprinsipp. Samtidig er du selvstendig og flink til å ta egne beslutninger. Du bør også trives i møte med våre mange medlemmer og andre samarbeidspartnere. Du har gjerne avfallsfaglig ballast og erfaring fra privat sektor. Du blir motivert av å sette agenda, og påvirke bransjens fremtid og hvordan den utvikler seg.

 

Arbeidsoppgaver: 

  • Følge opp Avfall Norges faggrupper for deponi og forurenset grunn samt farlig avfall og miljøgifter
  • Medlemskontakt og fagkommunikasjon
  • Koordinere høringssinnspill
  • Koordinere program for fagseminar og kurs
  • Prosjektleder for utredningsprosjekter, følge opp konsulent, styringsgruppe osv.

 

Kvalifikasjoner:

Av faglige kvalifikasjoner kreves relevant høyere utdannelse (universitet eller høyskole). Gode kommunikasjonsferdigheter verdsettes, både skriftlig og muntlig, og på norsk og engelsk.

Ved spørsmål, eller behov for ytterligere informasjon kontakt Henrik Lystad på tel. 909 19 360 eller e-post: henrik.lystad@avfallnorge.no.

Søk innen: 27. mars.

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo