Ønsker du lærlingeplass i prosesskjemifaget?

Er du kvikk og hipp, og vil bidra til lavere utslipp? Er du gira på miljø og sånn, og vil bli med på vår vei? Da blir vi dritglad om vi hører fra deg!


I Drammen har Lindum et topp moderne biogassanlegg som behandler nær 30 000 tonn slam, septik og annet flytende organisk avfall årlig, som omdannes til biogass og biogjødsel.
Biogass erstatter fossil energi og er med det en viktigbidragsyter i Det Grønne Skiftet.  Biogjødselen tilbakefører viktige næringsstoffer til jordsmonnet  – alt for miljøets skyld.

 

Arbeidsoppgaver vil bestå i:

•Prosesstyring og driftsoppgaver

•Vedlikeholdsoppgaver

•Oppgaver knyttet til internkontroll 

•Bidra til selskapets HMS arbeid


Kvalifikasjoner:

•Bestått eksamen fra VK 2 Prosess/kjemi

•Må beherske norsk språk muntlig og skriftligPersonlige egenskaper:

•Pliktoppfyllende

•Serviceinnstilt og gode samarbeidsevner

•Fleksibel og løsningsorientert

•Miljøbevisst og lojalitet til selskapets verdier


Lindum fokuser på de menneskelige ressursene og kan tilby:

•Godt arbeidsmiljø

•Gode utviklingsmuligheter

•Faglige utfordringer

 

Les mer om selskapet på www.lindum.no

 

Søknad med CV bes sendt til post@lindum.no

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo