Kurs i målorientert ledelse med RBM

Kurset gir innføring i hvordan RBM kan brukes til målstyring av renovasjonsvirksomheter. Gjennom forelesning og gruppeoppgaver får en øvelse i å evaluere egen virksomhets strategiprosess med målformuleringer og oppfølging, samt bruk av virksomhetsmodellering for å vurdere alternativer i drift, renovasjonssystem etc. 

Kurset omfatter følgende deler:

 • Genrelt om målorientering
 • Særlige utfordringer for infrastruktur virksomheter
 • Gode målsettinger
 • Strategier for måloppnåelse
 • Gruppeoppgaver

Målgruppe:
Ledere, mellomledere og informasjonsmedarbeidere i offentlig renovasjonsvirksomheter

Minimum antall deltakere: 10
Maks antall deltakere: 20


Program legges ut før kursstart.

Kurset omfatter følgende deler:

 • Hvorfor målorientering

  • Mål, mening, fokus og motivasjon

 • Særlige utfordringer for infrastrukturvirksomhet

  • Mange resultatområder

  • Driftsorientering

  • Relevante resultatreferanser

  • Forvaltning og forretning

 • Gode målsettinger

  • Inspirerende

  • Relevante

  • Realistiske

  • Målbare

 • Strategier for å nå målene

  • Kjenne både sterke og svake sider

  • Lære av andre

  • Virksomhetsmodellering og konsekvensanalyser

  • Konstruktiv oppfølging

  • Måljustering

 • Gruppeoppgaver

  • Evaluering av egen strategiprosess, målformuleringer og oppfølging

  • Bruk av virksomhetsmodellering for å vurdere alternativer

Har du spørsmål, ta kontakt med:
Fagansvarlig: Roy Ulvang mobil: 91724204, Epost: roy@avfallnorge.no

Kurssekretær:
Karin Halvorsen, telefon sentralbord 24 14 66 00
Epost: karin.halvorsen@avfallnorge.no

Læringsmål eller viktigste temaer som blir omtalt:

Kurset vil vide deltakerne hvordan deltakelse i RBM kan danne basis for en mer målorientert ledelse ved hjelp av

 • objektiv kunnskap om egen posisjon

 • læring fra egne og andres metoder og resultater

 • bruk av  simuleringsverktøyet for raskt og enkelt å se konsekvensene av ulike løsnings- og strategivalg.

Erland Staal Eggen er partner i EDC AS. Han har utviklet RBM-opplegget i samarbeid med Avfall Norges ekspertgruppe og har stått for gjennomføringen av RBM siden 2003. Han har dessuten utført systematisk sammenlikning av over 200 infrastrukturvirksomheter i 14 land. Han har ledet betydelige kraft- og nettselskap og benyttet benchmarking for å oppnå objektiv målstyring og bedre relasjoner til eiere, kunder og myndigheter.

 

GENERELT OM ARRANGEMENTER I REGI AV AVFALL NORGE

 • Kurs-/seminarbekreftelse

  • Deltakerne skal motta en automatisk bekreftelse på at Avfall Norge har mottatt påmelding umiddelbart. Dersom du ikke mottar en slik bekreftelse, ta kontakt med Karin hos Avfall Norge (tlf 95 14 95 70)

  • Deltakerne vil få tilsendt ytterligere informasjon ca en uke før arrangementsstart

 • Kurs-/seminaravgift

  • Kursavgiften finner du i beskrivelsen av arrangementet

 • Antall deltakere

  • Minimum antall deltakere på våre kurs er 15.

  • Kursene og seminarene har et begrenset antall deltakere.

  • Dersom arrangementet ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas helt frem til arrangementsstart.

  • Vi har en avbestillingsfrist mot konferansested, og må bestemme oss 4 uker før

 • Hotellbooking

  • Deltakeren må selv bestille og betale overnatting.

  • Avfall Norge reserverer rom på arrangementshotellet som holdes til en gitt dato

 • Avmelding

  • Bindende påmelding 4 uker før arrangementstart

  • Ved avmelding senere enn fire uker før arrangementsstart vil 50% av arrangementsavgiften bli fakturert. Ved avmelding senere enn to uker før arrangementsstart vil hele arrangementsavgiften bli fakturert.

  • Sykdom er dessverre ikke avbestillingsgrunn

  • Deltakeren kan erstattes med en kollega. I så tilfelle må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren, samt kontaktinformasjon.

 • Avlysning

  • Avfall Norge kan avlyse arrangementer ved for få påmeldte ved utløp av påmeldingsfrist

  • Dersom deltakeravgift er innbetalt når arrangementet avlyses, vil den bli refundert.

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo