Fagseminar anskaffelser

kl. 09.oo - kl. 16.30

Middag for de som ønsker etter seminaret.

 

 

 

· 09.00-09.30: Registrering

· 09.30-09.35: Velkommen v/Henrik Lystad, Avfall Norge

· 09.35-10:00: Prosjekt Bedre anskaffelser i Avfall Norge v/Bjørn Erik Rui, prosjektleder Avfall Norge

· 10.00-10.30: Konkurranseloven og prosjektsamarbeid v/ Arnhild Gjønnes, NHO

· 10.30-11.00: Tariffavtaler innen gjenvinningsbransjen v/ Sunniva Berntsen, Norsk Industri

· 11.00-11.15: Krav om lærlinger i anbudsdokumenter – relevant for gjenvinningsbransjen v/ Gunnar Grini, Norsk Industri

· 11.15-11.30: Spørsmål og diskusjon

 

11.30.12.15: Lunch

 

· 12.15-13-00: Ny satsting på grønne anskaffelser, miljøkriterier i anbudsdokumenter.

· 13.00-13.30: Eksempel på anskaffelse med høy vekting av miljø - Drift av Grinda Gjenvinningsstasjon (Larvik) v/ Sølvi Rønnekleiv Haugedal, Mepex Consult

· 13.30-14.00: Norskprodusert biogass og EUs bærekraftskriterier - Kunnskapsgrunnlag og anbefalinger til innkjøper. Rapport fra Avfall Norge

Pause

 

· 14.15-14.45: Viktig med behovsspesifisering før man utformer konkurransen v/ Jonas Vevatne, Statsbygg

· 14.45-15.25: Paneldiskusjon. Hvordan utvikle markedene?

· 15.25-15.30: Oppsummering av dagen v/ møteleder

· 15.30-16.30: Mingling og muligheter til å gi innspill til Avfall Norges Prosjekt Bedre anskaffelser

· 16.30-18.30: Middag (egen påmelding)

Park Inn Oslo Airport

Har du spørsmål, ta kontakt med:
Fagansvarlig: mobil: Bjørn Erik Rui, mobil.: 91169074, Epost: bjornerik.rui@vesar.no
Kurssekretær: Karin Halvorsen, telefon sentralbord 24 14 66 00, Epost: karin.halvorsen@avfallnorge.no

 

 

GENERELT OM ARRANGEMENTER I REGI AV AVFALL NORGE

 • Kurs-/seminarbekreftelse

  • Deltakerne skal motta en automatisk bekreftelse på at Avfall Norge har mottatt påmelding umiddelbart. Dersom du ikke mottar en slik bekreftelse, ta kontakt med Karin hos Avfall Norge (tlf 95 14 95 70)

  • Deltakerne vil få tilsendt ytterligere informasjon ca en uke før arrangementsstart

 • Kurs-/seminaravgift

  • Kursavgiften finner du i beskrivelsen av arrangementet

 • Antall deltakere

  • Minimum antall deltakere på våre kurs er 15.

  • Kursene og seminarene har et begrenset antall deltakere.

  • Dersom arrangementet ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas helt frem til arrangementsstart.

  • Vi har en avbestillingsfrist mot konferansested, og må bestemme oss 4 uker før

 • Hotellbooking

  • Deltakeren må selv bestille og betale overnatting.

  • Avfall Norge reserverer rom på arrangementshotellet som holdes til en gitt dato

 • Avmelding

  • Bindende påmelding 4 uker før arrangementstart

  • Ved avmelding senere enn fire uker før arrangementsstart vil 50% av arrangementsavgiften bli fakturert. Ved avmelding senere enn to uker før arrangementsstart vil hele arrangementsavgiften bli fakturert.

  • Sykdom er dessverre ikke avbestillingsgrunn

  • Deltakeren kan erstattes med en kollega. I så tilfelle må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren, samt kontaktinformasjon.

 • Avlysning

  • Avfall Norge kan avlyse arrangementer ved for få påmeldte ved utløp av påmeldingsfrist

  • Dersom deltakeravgift er innbetalt når arrangementet avlyses, vil den bli refundert.

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo