Miljøteknologi i avfalls- og gjenvinningsbransjen

Miljødirektoratet, Norsk Industri, Norsk forening for farlig avfall og Avfall Norge inviterer til et felles gratis seminar for avfalls- og gjenvinningsbransjen om miljøteknologi.

 

Hensikten med seminaret er å bidra til økt bruk av miljøteknologi i bransjen for å nå europeiske og nasjonale miljø- og materialgjenvinningsmål. På seminaret vil du får høre om hva ulike offentlige finansieringsordninger kan tilby, hva som forventes av bransjen og suksesshistorier fra bedrifter som har investert i miljøteknologi. Det blir også diskusjon rundt hva som kreves av det offentlige og bransjen selv for å øke investeringstakten i miljøteknologi.

 

Fra 13.15-15.00 legges det til rette for workshops rettet mot spesielle tema. Hensikten er å diskutere rammebetingelser og samarbeidsformer som kan resultere i nye prosjekter der bedrifter innen avfall og gjenvinning utvikler og tar i bruk miljøteknologi. Miljødirektoratet og bransjeorganisasjonene håper mange av deltagerne har interesse av å delta på disse workshopene. Aktuelle tema/segmenter kan være:

Håndtering av offshoreavfall (ledes av Norsk Industri)

Økt materialgjenvinning av husholdningsavfall og næringsavfall (ledes av Avfallsforsk)

Gjenvinning av farlig avfall (ledes av NFFA)

 

Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr i Oslo

Har du spørsmål, ta kontakt med:
Fagansvarlig: mobil: Henrik Lystad, 90 91 93 60,  Epost: henrik.lystad@avfallnorge.no
Kurssekretær: Karin Halvorsen, telefon sentralbord 24 14 66 00, Epost: karin.halvorsen@avfallnorge.no

 

 

GENERELT OM ARRANGEMENTER I REGI AV AVFALL NORGE

 • Kurs-/seminarbekreftelse

  • Deltakerne skal motta en automatisk bekreftelse på at Avfall Norge har mottatt påmelding umiddelbart. Dersom du ikke mottar en slik bekreftelse, ta kontakt med Karin hos Avfall Norge (tlf 95 14 95 70)

  • Deltakerne vil få tilsendt ytterligere informasjon ca en uke før arrangementsstart

 • Kurs-/seminaravgift

  • Kursavgiften finner du i beskrivelsen av arrangementet

 • Antall deltakere

  • Minimum antall deltakere på våre kurs er 15.

  • Kursene og seminarene har et begrenset antall deltakere.

  • Dersom arrangementet ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas helt frem til arrangementsstart.

  • Vi har en avbestillingsfrist mot konferansested, og må bestemme oss 4 uker før

 • Hotellbooking

  • Deltakeren må selv bestille og betale overnatting.

  • Avfall Norge reserverer rom på arrangementshotellet som holdes til en gitt dato

 • Avmelding

  • Bindende påmelding 4 uker før arrangementstart

  • Ved avmelding senere enn fire uker før arrangementsstart vil 50% av arrangementsavgiften bli fakturert. Ved avmelding senere enn to uker før arrangementsstart vil hele arrangementsavgiften bli fakturert.

  • Sykdom er dessverre ikke avbestillingsgrunn

  • Deltakeren kan erstattes med en kollega. I så tilfelle må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren, samt kontaktinformasjon.

 • Avlysning

  • Avfall Norge kan avlyse arrangementer ved for få påmeldte ved utløp av påmeldingsfrist

  • Dersom deltakeravgift er innbetalt når arrangementet avlyses, vil den bli refundert.

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo