Frokostmøte

 

Innovasjon Norge inviterer til frokostmøte i Oslo 22. september. kl 08.00-10.00.

Møtet finner sted i Akersgt. 13, Oslo, møterom: Styrerommet, 7. etg.

 

Representerer du et selskap som er aktiv innenfor avfallshåndtering?

Dine løsninger er etterspurt i Romania!

 

Innovasjon Norge har kartlagt de viktigste utfordringer/problemer Romania står overfor innenfor avfallshåndtering i de kommende 5 år.

Studien dekker alle typer avfall, bl.a. innenfor industri, bygningssektoren, emballasje (innpakning), farlig avfall, kommunalt avfall / husholdningavfall osv.

Siden Romania er et umodent marked så dette representerer store forretningsmuligheter for norske selskaper.

http://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/news/the-waste-sector-in-romania-is-full-of-business-opportunities/

 

 

 

INVITASJON TIL FROKOSTMØTE 22. SEPTEMBER - AVFALLSSEKTOREN I ROMANIA

 

Representerer du et selskap som er aktiv innenfor avfallshåndtering?

Dine løsninger er etterspurt i Romania!

 

Innovasjon Norge har kartlagt de viktigste utfordringer/problemer Romania står overfor innenfor avfallshåndtering i de kommende 5 år.

Studien dekker alle typer avfall, bl.a. innenfor industri, bygningssektoren, emballasje (innpakning), farlig avfall, kommunalt avfall / husholdningavfall osv.

Siden Romania er et umodent marked så dette representerer store forretningsmuligheter for norske selskaper.

http://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/news/the-waste-sector-in-romania-is-full-of-business-opportunities/

 

Møteprogram:

  • Presentation of main conclusions in the «Waste Study» / Presentasjon av konklusjonene i studien om avfallssektoren i Romania
  • Presentasjon av kommende muligheter innenfor EØS-midlene
  • Invitasjon til markedsbesøk i Romania – skisse til program for besøket (tilpasses deltagerne)
  • Diskusjon og avklaring om veien videre, tidspunkt for besøk til Romania etc.

 

Gjennom EØS-programmer som Innovasjon Norge forvalter i Romania er det mulighet for økonomisk støtte til markedsbesøket.

Dersom forretningsutvikling skjer i partnerskap mellom norske og rumenske bedrifter kan man søke om tilskudd når nye programmidler utlyses i åpen konkurranse ultimo 2017/primo 2018.

 

Vi oppfordrer spesielt bedrifter innen rådgiving- og planleggingsfasen, og de som har helhetlige løsninger innen avfallsystemer, om å komme.

Innovation Norway, Akersgt. 13, OSLO

Har du spørsmål, ta kontakt med:
Fagansvarlig: Jens Måge, mobil: 92 29 22 62, Epost: jens.maage@avfallnorge.no
 

GENERELT OM WORKSHOP I REGI AV AVFALL NORGE

Workshopbekreftelse
Workshopdeltakerne vil få tilsendt en bekreftelse på epost ved påmeldingsfristens utløp.

Workshopavgift
Workshopavgiften finner du i workshopbeskrivelsen. Faktura blir sent til deltakerne samtidig med workshopbekreftelsen.

Antall deltakere
Workshopene har et begrenset antall deltakere.
Dersom workshopen ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas etter fristens utløp.

Hotellbooking
Avfall Norge garanterer rom til alle deltakere inntil påmeldingsfristens utløp.

Avmelding
Ved avmelding inntil påmeldingsfristens utløp vil workshopavgift bli refundert. Ved avmelding etter at faktura er sendt, vil full workshopavgift bli belastet.
Workshopdeltaker kan erstattes med en kollega, dersom det er ønskelig må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren og erstatters kontaktinformasjon.

Avlysning
Avfall Norge forbeholder seg retten til å avlyse workshop dersom antall deltakere ikke er tilstrekkelig. Dersom workshopavgift allerede er innbetalt ved avlysning vil denne bli refundert.
 

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo