Medlemsmøte

Velkommen til høstens medlemsmøter i Avfall Norge! 

kl. 09.oo - kl. 11.oo

Målet med møtene er å møte flest mulig av Avfall Norges medlemmer og drøfte den nye strategien 2018-2022 "Navet i den sirkulære økonomien" som ble presentert på medlemsmøtet i Kristiansand 13. juni. 

 Samtidig vil det bli informert om den nye kontingentmodellen som trer i kraft fra og med 2018. 

Vi vil også benytte anledningen til å kartlegge hvilke fellesprosjekter som er mest nyttig for medlemmene og konkretisere kompetansebehov fremover. 

Den nye strategien skal vedtas av styret 8. november og presenteres på Høstmøtet i Molde 9. november. 

 

REN  (Oslo kommune renovasjonsetaten), Haraldrudveien, Oslo

Har du spørsmål, ta kontakt med:
Direktør: Nancy Strand, mobil:91 60 19 01, Epost: nancy.strand@avfallnorge.no
Kurssekretær: Karin Halvorsen, telefon sentralbord 24 14 66 00, Epost: karin.halvorsen@avfallnorge.no

GENERELT OM WORKSHOP I REGI AV AVFALL NORGE

Workshopbekreftelse
Workshopdeltakerne vil få tilsendt en bekreftelse på epost ved påmeldingsfristens utløp.

Workshopavgift
Workshopavgiften finner du i workshopbeskrivelsen. Faktura blir sent til deltakerne samtidig med workshopbekreftelsen.

Antall deltakere
Workshopene har et begrenset antall deltakere.
Dersom workshopen ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas etter fristens utløp.

Hotellbooking
Avfall Norge garanterer rom til alle deltakere inntil påmeldingsfristens utløp.

Avmelding
Ved avmelding inntil påmeldingsfristens utløp vil workshopavgift bli refundert. Ved avmelding etter at faktura er sendt, vil full workshopavgift bli belastet.
Workshopdeltaker kan erstattes med en kollega, dersom det er ønskelig må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren og erstatters kontaktinformasjon.

Avlysning
Avfall Norge forbeholder seg retten til å avlyse workshop dersom antall deltakere ikke er tilstrekkelig. Dersom workshopavgift allerede er innbetalt ved avlysning vil denne bli refundert.
 

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo