Det kommunale ansvaret for husholdningsavfall

Kommunene har et lovpålagt ansvar for avfall fra husholdninger i Norge. Dette seminaret tar for seg forhold som særlig berører det lovpålagte ansvaret og grensesnittet til avfallstyper og aktører som ligger utenfor det kommunale ansvaret. Blant annet er flere forskriftsbestemmelser endret/ kommet til det siste året, hva har disse å si for det kommunale ansvaret? Seminaret gir svar på dette og mer til.

Temaer som vil bli tatt opp er blant annet samtykke til å samle inn husholdningsavfall, offentlig-offentlig samarbeid, kommunenes plikt til å ta imot kasserte småbåter, produsentansvaret og forhandlinger med materialselskapene, og konkurranseutsetting eller egenregi for kommunale tjenester.

Seminaret starter kl 09.00 og avslutter kl 16.00. Lunsj er inkludert. Programmet legges ut når det er klart.

Husk å melde deg på før 18.september, etter det øker prisen med kr 500,-.

 

 

Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen

Har du spørsmål, ta kontakt med:
Fagansvarlig: Roy Ulvang, mobil: 91 72 42 04, Epost: roy.ulvang@avfallnorge.no
Kurssekretær: Karin Halvorsen, telefon sentralbord 24 14 66 00, Epost: karin.halvorsen@avfallnorge.no

 

 

GENERELT OM KURS I REGI AV AVFALL NORGE

 

 • Kurs-/seminarbekreftelse
  • Deltakerne skal motta en automatisk bekreftelse på at Avfall Norge har mottatt påmelding umiddelbart.
  • Deretter vil deltakerne få tilsendt en endelig bekreftelse på epost ved påmeldingsfristens utløp
 • Kurs-/seminaravgift
  • Kursavgiften finner du i beskrivelsen av arrangementet
  • Faktura blir sent til deltakerne samtidig med kurs-/seminarbekreftelsen
 • Antall deltakere
  • Minimum antall deltakere på våre kurs er 15. På seminarer varierer antallet noe.
  • Kursene og seminarene har et begrenset antall deltakere.
  • Dersom arrangementet ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas etter fristens utløp
   • Vi har en avbestillingsfrist mot konferansested, og må bestemme oss 4 uker før
 • Hotellbooking
  • Avfall Norge reserverer rom på arrangementshotellet som holdes til en gitt dato, deltakeren må selv bestille og betale overnatting.
  • Garanterer rom til alle deltakere inntil fire uker før arrangementsstart.
 • Avmelding
  • Bindende påmelding 4 uker før arrangementstart
  • Ved avmelding senere enn fire uker før arrangementsstart vil 50% av arrangementsavgiften bli fakturert. Ved avmelding senere enn to uker før arrangementsstart vil hele arrangementsavgiften bli fakturert.
  • Sykdom er dessverre ikke avbestillingsgrunn
  • Deltakeren kan erstattes med en kollega. I så tilfelle må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren, samt kontaktinformasjon.
 • Avlysning
  • Avfall Norge kan avlyse arrangementer ved for få påmeldte ved utløp av påmeldingsfrist
  • Dersom deltakeravgift er innbetalt når arrangementet avlyses, vil den bli refundert.

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo