Kurs: Drift av deponi

Meld deg på før 9.oktober, etter den datoen øker prisen med kr. 500,-

 

Kurset har gjennomgått en revidering og fått ny sammensetning av innhold og ble holdt første gang november 2016
Noe av innholdet fra det gamle kurset er fjernet og noe nytt har kommet til, blant annet er det kommet en del om avslutning og etterdrift av deponier.

Vi ønsker også å aktivisere kursdeltakerne med interaktive spørreundersøkelser om det som er gjennomgått.
Dette pleier det å bli god stemning av!
Kurset går over to fulle dager hvor vi tar en hyggelig middag på kvelden etter første dag.


Minimum antall deltakere: 15Kurs i drift av deponi
 
Dag 1. kl 09.45-17.00
1.       Lover og Forskrifter,  
          Aktuelle lover og forskrifter
          Tillatelser
          Hvem er myndighetene våre?
2.       Hva skjer i deponi.
          Gassproduksjon, hva er deponigass.
          Setninger
          Sigevann
3.       Hva er lov å deponere?

kl 11.30-12.15           Lunch

4.       kahoot
5.       Miljøovervåking vann
          Sigevann, sediment
          Grunnvann/overflatevann

Kl 13.30-13.45          pause

6.      Innføring i mottakskontroll  
         Prinsipper, stikkprøver, kontroll i vekta, kontroll av dokumentasjon
         Elektronisk skjema, basiskarakterisering.
 
7.       Miljøovervåking gass
         Sikkerhet
          Drift av gassanlegg (energigjenvinningsfokus vs arbeidsmiljø og klima)
          Diffuse utslipp, flux målinger, varmesøkende kamera, metoder, hensikt, usikkerhet
          Måling, håndtering ved lekkasjer, tett leire kontra biofilter
          Behandling av gassen, fakling, motor, stirling motor, fyrkjel, gassklokke, oksidasjonsdekke

Kl 15.45-16.15 pause

8.       kahoot
 
Dag 2, kl 08.30-15.30

1.       Forskrifter
2.       Miljøovervåkning fortsettelse.
          Miljørapportering til myndigheter
          Når trappe ned overvåkingen?
          Nivå for oppfølging i etterdriftsfasen
         Setninger, måling, kontroll –hva er hensikten, nytten? Er det noen som etterspør dette?
 
Kl 09.45               Pause
 
3.       Bunn og sidetetting av deponier
4.       kahoot

kl 11.30                Lunch

5.       Avslutning av deponi
          Informasjon til plan og bygningsetater
          Avslutningsplan
          Avslutningskrav
          Utførelse
          Sluttdokumentasjon, driftsprosedyrer
          Sluttbefaring og godkjenning fra myndigheter
 
 
Kl 13.45               pause
 
6.       Etterdrift av deponi
          Overvåkningsprogram for etterdriftstiden 
          Problemstillinger i etterdriftstiden
7.       Evaluering
8.       kl 15.30 Avslutning og avreise
 

Thon Hotel Oslo Airport

Rom må bestilles før 17. oktober

Pris NOK 1195,- per natt

Bookes tl osloairport.booking@thonhotels.no

Husk å oppgi res. kode 24757854

Har du spørsmål, ta kontakt med:
Kurssekretær:
Karin Halvorsen, telefon sentralbord 24 14 66 00
Epost: karin.halvorsen@avfallnorge.no

Kursholdere er:
Marit Asklien fra Movar
og
Halvor Røsbak Feragen fra Oslo kommune, Renovasjonsetaten.

 

 

 

GENERELT OM ARRANGEMENTER I REGI AV AVFALL NORGE

 • Kurs-/seminarbekreftelse

  • Deltakerne skal motta en automatisk bekreftelse på at Avfall Norge har mottatt påmelding umiddelbart. Dersom du ikke mottar en slik bekreftelse, ta kontakt med Karin hos Avfall Norge (tlf 95 14 95 70)

  • Deltakerne vil få tilsendt ytterligere informasjon ca en uke før arrangementsstart

 • Kurs-/seminaravgift

  • Kursavgiften finner du i beskrivelsen av arrangementet

 • Antall deltakere

  • Minimum antall deltakere på våre kurs er 15.

  • Kursene og seminarene har et begrenset antall deltakere.

  • Dersom arrangementet ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas helt frem til arrangementsstart.

  • Vi har en avbestillingsfrist mot konferansested, og må bestemme oss 4 uker før

 • Hotellbooking

  • Deltakeren må selv bestille og betale overnatting.

  • Avfall Norge reserverer rom på arrangementshotellet som holdes til en gitt dato

 • Avmelding

  • Bindende påmelding 4 uker før arrangementstart

  • Ved avmelding senere enn fire uker før arrangementsstart vil 50% av arrangementsavgiften bli fakturert. Ved avmelding senere enn to uker før arrangementsstart vil hele arrangementsavgiften bli fakturert.

  • Sykdom er dessverre ikke avbestillingsgrunn

  • Deltakeren kan erstattes med en kollega. I så tilfelle må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren, samt kontaktinformasjon.

 • Avlysning

  • Avfall Norge kan avlyse arrangementer ved for få påmeldte ved utløp av påmeldingsfrist

  • Dersom deltakeravgift er innbetalt når arrangementet avlyses, vil den bli refundert.

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo