Nettverksseminar for øk/adm

 

Informasjon om seminar h 2017

Tid: 29. og 30. november

Sted: Tromsø

Emne: Foreløpig program (endelig program legges ut i begynnelsen av september)

Onsdag: Innsamling, analyse og bruk av store datamengder
Henteordninger
    RFiD og lignende teknologi
    Teknologibeskrivelse
    Implementering og kostnader
    Analyse av datamateriale
    Hva benyttes analysene til?
Bringeordningen
    Sensorer for fyllingsgrad og lignende teknologi
    Teknologibeskrivelse
    Implementering og kostnader
    Analyse av datamateriale
    Hva benyttes analysene til?
 

Torsdag:

Økonomiske incentiver for øket kildesortering/gjenvinningsgrad
 

Tidsplan:

Onsdag
11.00 Lunsj
12.00 Emne 1

14.30 Emne 2
17.00 Slutt
19.30 Middag

Torsdag
09.00 Emne 3
12.30 Avslutning og lunsj

 

Andre kommentarer:

Etter tilbakemeldingene fra forrige nettverksseminar vil vi også denne gangen legge vekt på å tilrettelegge for gruppearbeid/case, og erfaringsutveksling mellom deltakerne.

Choice Hotel The Edge, Tromsø

Pris rom/frokost kr. 1395,-

Rom må bestilles innen 4 uker før = 31. oktober.

For å få avtalt pris oppgis bookingkode: 1129GR015009

Har du spørsmål, ta kontakt med:
Fagansvarlig: Henrik Nesheim, mobil: 91 82 36 97, Epost: henrik.nesheim@avfallnorge.no
Kurssekretær: Karin Halvorsen, telefon sentralbord 24 14 66 00, Epost: karin.halvorsen@avfallnorge.no

 

 

GENERELT OM KURS I REGI AV AVFALL NORGE

 

 • Kurs-/seminarbekreftelse
  • Deltakerne skal motta en automatisk bekreftelse på at Avfall Norge har mottatt påmelding umiddelbart.
  • Deretter vil deltakerne få tilsendt en endelig bekreftelse på epost ved påmeldingsfristens utløp
 • Kurs-/seminaravgift
  • Kursavgiften finner du i beskrivelsen av arrangementet
  • Faktura blir sent til deltakerne samtidig med kurs-/seminarbekreftelsen
 • Antall deltakere
  • Minimum antall deltakere på våre kurs er 15. På seminarer varierer antallet noe.
  • Kursene og seminarene har et begrenset antall deltakere.
  • Dersom arrangementet ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas etter fristens utløp
   • Vi har en avbestillingsfrist mot konferansested, og må bestemme oss 4 uker før
 • Hotellbooking
  • Avfall Norge reserverer rom på arrangementshotellet som holdes til en gitt dato, deltakeren må selv bestille og betale overnatting.
  • Garanterer rom til alle deltakere inntil fire uker før arrangementsstart.
 • Avmelding
  • Bindende påmelding 4 uker før arrangementstart
  • Ved avmelding senere enn fire uker før arrangementsstart vil 50% av arrangementsavgiften bli fakturert. Ved avmelding senere enn to uker før arrangementsstart vil hele arrangementsavgiften bli fakturert.
  • Sykdom er dessverre ikke avbestillingsgrunn
  • Deltakeren kan erstattes med en kollega. I så tilfelle må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren, samt kontaktinformasjon.
 • Avlysning
  • Avfall Norge kan avlyse arrangementer ved for få påmeldte ved utløp av påmeldingsfrist
  • Dersom deltakeravgift er innbetalt når arrangementet avlyses, vil den bli refundert.

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo