Grunnkurs Avfall og Gjenvinning

Kurset er tilpasset alle som trenger en grunnleggende innføring i avfallsbransjen og avfallshåndtering.
Alle som er nyansatt i avfallsbransjen bør gå dette kurset, men også du som er på sentralbordet og i regnskapsavdelingen.

Deltakerne skal etter endt kurs ha tillært seg grunnleggende kunnskap relevant for avfallsbransjen.


NB: DELTAKERNE BESTILLER SELV OVERNATTING. Les mer under fanen sted/hotell under.
Meld deg på innen 20. oktober, etter denne datoen går kursprisen opp med kr. 500.
Har du problemer med LOGG INN, ta kontakt med sekretariatet på epost: post@avfallnorge.no eller telefon: 24 14 66 00.

 

Kurset er egnet for nyansatte i bransjen. det egner seg også for ansatte som har vært i avfallsbransjen noe tid, og som trenger videreutvikling. Kursdeltakere varierer som regel fra helt nyansatte eller ikke startet, til ansatte med flere års erfaring.

Kurset er egnet for ansatte i alle typer stillinger, både i administrasjon og som jobber i ulike anlegg, samt for privat og offentlig sektor.

Det kreves ingen forkunnskaper for å delta. Det er imidlertid en fordel å ha jobbet i avfallsbransjen noen uker til måneder for best læringsutbytte.

 


Minimum antall deltakere: 15


GRUNNKURS AVFALL OG GJENVINNING
PROGRAM, kan bli endret
 
Dag 1 kl. 10-16
(Lunsj 11.30-12.30)
 
Introduksjon
Avfall og forbruk: mengder og vekst i avfallsmengdene
Avfallsmål: nasjonale og internasjonale avfallsmål, avfallshierarkiet
Husholdningsavfall og næringsavfall: viktig skille
Kildesorteringsordninger: husholdningsavfall er lokalt forvaltningsansvar og gir dermed ulike ordninger rundt om i landet, vi ser på ulike ordninger
Gjenvinning: hva blir avfallet til
Produsentansvarsordninger og bransjeavtaler
Forsøpling

Middag kl. 19.oo
 
Dag 2 kl. 09:00-15:00
(Lunsj 11.30-12.30)
 
Avfallsterminologi og bransjeuttrykk
Avfallsjus: sentrale lover, forskrifter og veiledere for avfallsbransjen
Avfallets verdikjede: aspekter ved en fornuftig styring av avfallet
Oppsamling, innsamling og transport: metoder og utstyr (beholdere og biler) for husholdnings-, nærings- og hytterenovasjon
Mottak av avfall: gjenvinningsstasjoner, grovsorteringsanlegg og omlastingsstasjoner
Behandlingsmetoder og -anlegg: deponering, forbrenning, biologisk behandling, kjemisk stabilisering, sortering, dekomponering, oppgradering
HMS, arbeidsmiljø, risiko, universell utforming
Evaluering og oppsummering

 

Pris rom/frokost NOK 1695,- per rom per natt
Bestilling av rom må gjøres innen 3 uker før arrangementet, releasedato: 30.oktober
Bestilling av rom gjøres på tlf. 02525, oppgi kode: AV1117 eller via følgende link:

http://www.parkinn.com/booking-entrance?language=en&sitaCode=OSLPQ&arrival=20/11/2017&departure=22/11/2017&paccode=AV1117

 

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Kurssekretær:
Karin Halvorsen, telefon sentralbord 24 14 66 00
Epost: karin.halvorsen@avfallnorge.no

 

Deltakerne skal etter endt kurs ha tillært seg grunnleggende kunnskap relevant for avfallsbransjen.

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning, med aktiv deltakelse fra deltakere (drøftinger og diskusjoner).

Det utstedes kursbevis til deltakerne.

 

Marianne Holen

 

 

GENERELT OM ARRANGEMENTER I REGI AV AVFALL NORGE

 • Kurs-/seminarbekreftelse

  • Deltakerne skal motta en automatisk bekreftelse på at Avfall Norge har mottatt påmelding umiddelbart. Dersom du ikke mottar en slik bekreftelse, ta kontakt med Karin hos Avfall Norge (tlf 95 14 95 70)

  • Deltakerne vil få tilsendt ytterligere informasjon ca en uke før arrangementsstart

 • Kurs-/seminaravgift

  • Kursavgiften finner du i beskrivelsen av arrangementet

 • Antall deltakere

  • Minimum antall deltakere på våre kurs er 15.

  • Kursene og seminarene har et begrenset antall deltakere.

  • Dersom arrangementet ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas helt frem til arrangementsstart.

  • Vi har en avbestillingsfrist mot konferansested, og må bestemme oss 4 uker før

 • Hotellbooking

  • Deltakeren må selv bestille og betale overnatting.

  • Avfall Norge reserverer rom på arrangementshotellet som holdes til en gitt dato

 • Avmelding

  • Bindende påmelding 4 uker før arrangementstart

  • Ved avmelding senere enn fire uker før arrangementsstart vil 50% av arrangementsavgiften bli fakturert. Ved avmelding senere enn to uker før arrangementsstart vil hele arrangementsavgiften bli fakturert.

  • Sykdom er dessverre ikke avbestillingsgrunn

  • Deltakeren kan erstattes med en kollega. I så tilfelle må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren, samt kontaktinformasjon.

 • Avlysning

  • Avfall Norge kan avlyse arrangementer ved for få påmeldte ved utløp av påmeldingsfrist

  • Dersom deltakeravgift er innbetalt når arrangementet avlyses, vil den bli refundert.

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo