Kurs: drift av gjenvinningsstasjoner

Kurset Drift av gjenvinningsstasjoner passer for driftsbetjenter, formenn og andre som har sitt virke i tilknytning til gjenvinningsstasjoner. Kurset passer også for alle andre som må svare på avfallsfaglige spørsmål fra kundene.
NB: DELTAKERNE BESTILLER SELV OVERNATTING. Les mer under fanen sted/hotell under.
Meld deg på før 24. september, etter den datoen går prisen opp med kr. 500,-
Har du problemer med LOGG INN, ta kontakt med sekretariatet på epost: post@avfallnorge.no eller telefon: 24 14 66 00.

 

Målgruppen for kurset er i første rekke driftspersonalet ved avfallsdeponier; maskinførere, driftsoperatrører og vektoperatører. Også formenn, arbeidsledere og driftsledere oppfordres til å delta.

Minimum antall deltakere: 15

 • 10:00 – 10:30
  • Innledning og bakgrunn
 • 10:30 – 11:15
  • Rammevilkår, begreper og organisering av avfallsvirksomheten
 • 11:15 – 12:00
  • Service og kundebehandling
 • 12:00 – 12:45
  • Lunsj
 • 12:45 – 15:15
  • Daglig drift av gjenvinningsstasjoner
 • 15:15 – 16:30
  • Hvor blir avfallet av / hva gjenvinnes avfallet til
 • 16:30 – 16:45
  • Oppsummering dag 1

 Dag: 2
 

 • 08:30 – 11:45
  • Farlig avfall
   • Avfallsforskriften Kapittel 11. Farlig avfall
   • Avfallets egenskaper og farene knyttet til disse
 • 11:45 – 12:15
  • HMS og Internkontroll
 • 12:15 – 13:00
  • Lunsj
 • 13:00 – 14:00
  • EE-avfall (Knut Sælid, STENA RECYCLING AS)
 • 14:00 – 14:30
  • Ansvarsforhold ved skader og uhell på gjenvinningsstasjonen

 

Pris rom/frokost kr. 1195,-

Bookes til osloairport.booking@thonhotels.no

Oppgi bookingkode: 24561081 ved bestilling

Romblokken frigjøres 3. oktober 2017

 

Har du spørsmål, ta kontakt med:
Karin Halvorsen, telefon sentralbord 24 14 66 00
Epost: karin.halvorsen@avfallnorge.no

 

Kurset passer for ansatte på gjenvinningsstasjoner og andre mottaksplasser for avfall.

 

Kjell Espen Søraas, driftssjef i BIR Privat AS siden 2005 hvor han har ansvaret for drift og utvikling av elleve gjenvinningsstasjoner samt en stasjon som kun mottar, sorterer og deklarerer farlig avfall. Han er også prosjektleder for BIRs utbygginger av nye gjenvinningsstasjoner der det for tiden er tre anlegg under oppføring.
 

Stilling nå 

· Driftssjef i BIR Privat AS med ansvar for selskapets elleve gjenvinningsstasjoner samt stasjon for farlig avfall. Ansvarsområdet har 85 ansatte og forvalter en årlig kostnadsmasse til drift på MNOK 134. Er også prosjektleder for selskapets prosjekterings- og byggeaktivitet knyttet til nye gjenvinningsstasjoner.

 

Tidligere stillinger 

· Produksjonssjef i Posten Norge AS med ansvar for Postens transport- og terminalaktiviteter i Hordaland og Sogn og Fjordane

· Driftssjef og trafikksjef i ulike transport- og trafikkselskap på Vestlandet

 

Utdanning 

· Cand.Mag. fra Høgskolen i Molde med studieretning innen logistikk, ledelse og administrasjon

 

Erfaring/historie som kursholder

· Hovedsakelig fra bedriftsinterne kurs og kurs i bransjesammenheng

 

 

 

GENERELT OM ARRANGEMENTER I REGI AV AVFALL NORGE

 • Kurs-/seminarbekreftelse

  • Deltakerne skal motta en automatisk bekreftelse på at Avfall Norge har mottatt påmelding umiddelbart. Dersom du ikke mottar en slik bekreftelse, ta kontakt med Karin hos Avfall Norge (tlf 95 14 95 70)

  • Deltakerne vil få tilsendt ytterligere informasjon ca en uke før arrangementsstart

 • Kurs-/seminaravgift

  • Kursavgiften finner du i beskrivelsen av arrangementet

 • Antall deltakere

  • Minimum antall deltakere på våre kurs er 15.

  • Kursene og seminarene har et begrenset antall deltakere.

  • Dersom arrangementet ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas helt frem til arrangementsstart.

  • Vi har en avbestillingsfrist mot konferansested, og må bestemme oss 4 uker før

 • Hotellbooking

  • Deltakeren må selv bestille og betale overnatting.

  • Avfall Norge reserverer rom på arrangementshotellet som holdes til en gitt dato

 • Avmelding

  • Bindende påmelding 4 uker før arrangementstart

  • Ved avmelding senere enn fire uker før arrangementsstart vil 50% av arrangementsavgiften bli fakturert. Ved avmelding senere enn to uker før arrangementsstart vil hele arrangementsavgiften bli fakturert.

  • Sykdom er dessverre ikke avbestillingsgrunn

  • Deltakeren kan erstattes med en kollega. I så tilfelle må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren, samt kontaktinformasjon.

 • Avlysning

  • Avfall Norge kan avlyse arrangementer ved for få påmeldte ved utløp av påmeldingsfrist

  • Dersom deltakeravgift er innbetalt når arrangementet avlyses, vil den bli refundert.

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo