Videregående kurs for driftsoperatører farlig avfall

Formål
Kurset skal gi påbyggende kompetanse for driftsoperatører som har jobbet med farlig avfall en stund og som har grunnkurs for farlig avfall i bunnen. Kurset går mer i dybden på det avfallskjemiske, HMS og sikker jobbanalyse i tillegg til klassifisering.
Beskrivelse av kurset
Avfall Norge har i flere sammenhenger blitt kontaktet av medlemmer med ønske om et viderekommende kurs innen farlig avfall. Det er en felles oppfattelse blant de erfarne driftsoperatørene på farlig avfallsmottak at grunnkursene for farlig avfall er for elementært. Avfall Norges Faggruppe er enig i denne påstanden og ønsker herved å lansere det første videregående kurset i farlig avfall.
Faggruppen for farlig avfall og miljøgifter og Avfall Norges sekretariat har jobbet med kursutviklingen har sett for seg at dette blir et firedagers kurs, fra mandag til torsdag. Kurset skal ha en avsluttende prøve som gjennomføres siste dag før avreise.
Kurset skal også ha relativt mye gruppeoppgaver og samarbeid. Det er tenkt at gruppene skal rullere for at alle skal bli godt kjent med så mange som mulig.
Det skal kjøres 45 minutters bolker med undervisning/gruppearbeid og 15 minutters pause som vanlige skoletimer.
Innholdet i kurset er bredt og dekkende for å kunne tilfredsstille kravet til tilstrekkelig dokumentert kompetanse i avfallsforskriften.
Tema det vil gås i dybden på er:
-          Avfallskjemi og generell kjemi
-          BA avfall
-          Hva skjer med avfallet fra mottak til behandlingsanlegg
-          ADR 1.3
-          HMS
-          Hvordan håndtere gass på farlig avfallsmottak
-          Sikker emballering av farlig avfall
-          Håndtering av batterier
Det er spesialister på hvert fagområde som skal holde forelesningene.

Kurset koster kr 25 000 pr.pers i tillegg til hotell.                                                                                                                                                             Deltakere må selv bestille overnatting, se fane "sted/hotell".

Mandag: kl.10.oo - 18.3o, rett til middag / tirsdag og onsdag kl. 9.00 - 18.30.oo, rett til middag / torsdag 8.oo - 16.oo

Enkelte av dagene er det oppgaveløsning og eksamensforberedelse etter middag.
 

 

Mandag 10.oo – 19.00

Tirsdag 09.oo – 19.00

Onsdag 09.oo – 19.oo

Torsdag 08.oo – 16.oo

 

Quality Hotel Skjærgården, Stathelleveien 35, 3970 Langesund

Overnatting ordnes selv av hver enkelt deltaker, rom/frokost kr.1025,- per natt
Bestilling gjøres per telefon: 35 97 81 44  eller epost til: mona.torre@choice.no

Oppgi referanse: Avfall Norge 16.10.2017

Frist for bestilling er 25. september

 

Har du spørsmål, ta kontakt med:
Fagansvarlig: Hans-Martin Rønning, mobil: 99 55 40 99, Epost: hans-martin.ronning@avfallnorge.no
Kurssekretær: Karin Halvorsen, telefon sentralbord 24 14 66 00 Epost: karin.halvorsen@avfallnorge.no

 

Formål
Kurset skal gi påbyggende kompetanse for driftsoperatører som har jobbet med farlig avfall en stund og som har grunnkurs for farlig avfall i bunnen. Kurset går mer i dybden på det avfallskjemiske, HMS og sikker jobbanalyse i tillegg til klassifisering.

 

Bjørn Berg er leder av Avfall Norges Faggruppe for farlig avfall og miljøgifter og har den faglige kurslederrollen på dette arrangementet. Han har doktorgrad innen organisk analytisk kjemi og har siden 1997 vært  overingeniøri GLT avfall, som er et interkommunalt selskap.

 

GENERELT OM ARRANGEMENTER I REGI AV AVFALL NORGE

 • Kurs-/seminarbekreftelse

  • Deltakerne skal motta en automatisk bekreftelse på at Avfall Norge har mottatt påmelding umiddelbart. Dersom du ikke mottar en slik bekreftelse, ta kontakt med Karin hos Avfall Norge (tlf 95 14 95 70)

  • Deltakerne vil få tilsendt ytterligere informasjon ca en uke før arrangementsstart

 • Kurs-/seminaravgift

  • Kursavgiften finner du i beskrivelsen av arrangementet

 • Antall deltakere

  • Minimum antall deltakere på våre kurs er 15.

  • Kursene og seminarene har et begrenset antall deltakere.

  • Dersom arrangementet ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas helt frem til arrangementsstart.

  • Vi har en avbestillingsfrist mot konferansested, og må bestemme oss 4 uker før

 • Hotellbooking

  • Deltakeren må selv bestille og betale overnatting.

  • Avfall Norge reserverer rom på arrangementshotellet som holdes til en gitt dato

 • Avmelding

  • Bindende påmelding 4 uker før arrangementstart

  • Ved avmelding senere enn fire uker før arrangementsstart vil 50% av arrangementsavgiften bli fakturert. Ved avmelding senere enn to uker før arrangementsstart vil hele arrangementsavgiften bli fakturert.

  • Sykdom er dessverre ikke avbestillingsgrunn

  • Deltakeren kan erstattes med en kollega. I så tilfelle må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren, samt kontaktinformasjon.

 • Avlysning

  • Avfall Norge kan avlyse arrangementer ved for få påmeldte ved utløp av påmeldingsfrist

  • Dersom deltakeravgift er innbetalt når arrangementet avlyses, vil den bli refundert.

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo