Seminar offentlige anskaffelser 23. mai

Norsk Industri, Avfall Norge og MEF fortsetter samarbeidet rundt offentlige innkjøp av avfalls og gjenvinningstjenester og inviterer til fagseminar 23. mai på Gardemoen. Detaljert program kommer, men vi oppfordrer til å sette av dagen allerede nå. Tema for seminaret blir blant annet nye regler for offentlige anskaffelser, bruk av ikke-økonomiske tildelingskriterier, lærdom fra "Veireno-saken" og kontraktsoppfølging.

Velkommen til en dag i gode anskaffelsers tegn.

Det er lagt opp til at arrangementet er åpent for alle den 23.mai med en felles middag på ettermiddagen for de som ønsker det. Den 24.mai er det en medlemsworkshop fram til lunsj om Avfall Norges videre arbeid med anskaffelser. Meld dere på dette møtet i påmeldingsskjemaet, dere som ønsker å delta.

Foreløpig program ligger under fanen "program" lenger ned på siden.

 

 

 

Utkast til program:

 

           Nytt regelverk og vekting av miljø

 

 10.00-10.15: Velkommen v/ møteleder Henrik Lystad

 10.15-11.00: Nye regler om offentlige anskaffelser v/ Andreas Pihlstrøm, NHO

- Ny lov/forskrift, praktisering av forskrift med krav til lærlinger, ny forskrift om vektlegging av miljø

 11.00-11.30: Ny rapport – Bruk av ikke-økonomiske kriterier v/ Frode Syvertsen, MEPEX

 11.30-11.45: Spørsmål og diskusjon

 11.45-12.00: Norsk Industris miljø- og klimagassverktøy for gjenvinningsbransjen, Gunnar Grini, Norsk Industri

 

       12.00-12.45 Lunch

 

     

 Innsamling av husholdningsavfall

 

      12.45-13-15: Anbud på avfallshåndtering i Sarpsborg – utforming og vurdering. Sven-Erik Svendsen, Sarpsborg kommune

      13.15-14.00: Veien videre for konkurranseutsatt renovasjon

                         Innlegg og diskusjon med Sverre Huse-Fagerlie, MEF, representant fra rådgiver/konsulenter og representant fra bestillere

 

       

     14.00-14.15      Pause

 

            Kontraktsoppfølging

      14.15-14.45:

- Innlegg: Slik følger vi opp og samhandler med leverandørene v/ Bjørn Erik Rui, VESAR

- Innlegg: Slik ønsker vi å bli fulgt opp, Jørgen Pettersen, Norsk Gjenvinning Renovasjon

 

 

   14.45-15.15: Erfaringer med bransjen fra et juridisk perspektiv – hvordan få bedre anskaffelser? Anders Hauger, Advokatfimaet Tenden

 

              Avslutning

 15.15-15.30:

Samtale mellom innledere og diskusjon

Oppsummering av dagen v/ møteleder

 

Dag 2

Hvordan organiserer vi arbeidet med bedre anskaffelser i Avfall Norge?

Kl 8.30: Tilbakeblikk - hva har blitt gjort til nå. v/Bjørn Erik Rui og Henrik Lystad
Diskusjon - hvordan har dette fungert og hva har vi oppnådd?

Hva kan vi lære fra andre steder og bransjer?
Kl 9. Kollektivtrafikkforeningens samarbeid om anbud v/Olov Grøtting, daglig leder og Hellik Hoff, innkjøpssjef i Ruter
Kl. 9.30. Arbeid med anskaffelser i Sverige
Kl 10.Prosjekt bedre anskaffelser. v/ Bjørn Erik
Prosjekt standardisering av kontrakter og kontraktsoppfølging v/Anne Berit
Kl 10.30-1130: ny faggruppe for anskaffelser V/Henrik
Hva innebærer det? Sammensetning av gruppen
Nettverk for bestillere. Spredning av beste praksis - hvordan?

1130 lunch

 

Har du spørsmål, ta kontakt med:
Fagansvarlig: Malin Granlund, mobil:95903691, Epost:malin.granlund@avfallnorge.no
Kurssekretær: Karin Halvorsen, telefon sentralbord 24 14 66 00, Epost: karin.halvorsen@avfallnorge.no

GENERELT OM WORKSHOP I REGI AV AVFALL NORGE

Workshopbekreftelse
Workshopdeltakerne vil få tilsendt en bekreftelse på epost ved påmeldingsfristens utløp.

Workshopavgift
Workshopavgiften finner du i workshopbeskrivelsen. Faktura blir sent til deltakerne samtidig med workshopbekreftelsen.

Antall deltakere
Workshopene har et begrenset antall deltakere.
Dersom workshopen ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas etter fristens utløp.

Hotellbooking
Avfall Norge garanterer rom til alle deltakere inntil påmeldingsfristens utløp.

Avmelding
Ved avmelding inntil påmeldingsfristens utløp vil workshopavgift bli refundert. Ved avmelding etter at faktura er sendt, vil full workshopavgift bli belastet.
Workshopdeltaker kan erstattes med en kollega, dersom det er ønskelig må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren og erstatters kontaktinformasjon.

Avlysning
Avfall Norge forbeholder seg retten til å avlyse workshop dersom antall deltakere ikke er tilstrekkelig. Dersom workshopavgift allerede er innbetalt ved avlysning vil denne bli refundert.
 

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo