Brussel-seminaret er nå fulltegnet

9. - 11. mai 2017 arrangerer Avfall Norge et helt spesielt seminar i Brussel. På programmet vil du få vite mer om EUs bestemmelser rundt sirkulærøkonomien, fremtidige rammer for energigjenvinning og mye annet. Seminaret vil gi et dypt innblikk i hvordan EU og ESA jobber, og vil avsluttes med en rundebordssamtale med deltagere fra EU-institusjonene og flere interesseorganisasjoner i Brussel.

Avfall Norges Brussel-seminar gir en innføring i hvordan regelverket utformes og mulighetene for å påvirke prosessene. Deltakerne får anledning til å møte og dele erfaringer med de som utformer avfallspolitikken i Europa. Det er et begrenset antall plasser!

TENTATIVT PROGRAM

Tirsdag 9. mai

Ankomst med SAS avgang 16.20 fra Gardemoen – ankomst Zaventem 18.30
Innsjekking på hotell - Hotel Stanhope.

Felles middag kl 20
 

Onsdag 10. mai

08:45-09:00

Velkomst og introduksjon av deltakerne

Brusselhuset, Rue du Trône 61 (200 meter fra Hotel Stanhope)

 

09:00-10:00
Sesjon 1: Introduksjon til Brussel, EU/EØS i dag og i morgen

 • Et innblikk i EU og europeiske beslutningsprosesser

 • EØS-avtalens konsekvenser for norsk næringsliv

 • Verktøykasse for å bli hørt i Brussel – maktkart for sirkulærøkononien

Ved visegeneralsekretær i EFTA, Dag Wernø Holter og leder av Geelmuyden Kiese Brussel, Paal Frisvold

Kaffe.

10:30-12:00
Sesjon 2: EUs planer for Sirkulærøkonomien
Oversikt over EUs ambisjoner:

Mål og planer for sirkulærøkonomien med fokus på deltakernes interesseområder – eks. organisk avfall, gjenvinning av sjeldne jordarter, nye mål for næringsavfall, hvilke avfallsstrømmer oppstår og hvilke konkurransefordeler gir dette for Norge.

En representant fra Europakommisjonens miljødirektorat gir en oversikt og statusoppdatering for sirkulærøkonomien.

Ved Head of unit Waste Management and Secondary Materials, Julius Willhelm Langendorff

 

12:00-12:45                                                                                                                                             

 Lett lunsj på Brusselhuset. Ute i haven dersom været tillater det.

 

12:45-13:45     Sesjon 3: Waste to Energy og Energiunionen                                                      

Fremtidige rammebetingelser for energigjenvinning av avfall. Hva er vedtatt, og hvilke utfordringer møter vi fremover?


Vi spaserer til ESAs lokaler  (ESA, Rue Belliard 35)

 

14:00-15:00    Sesjon 4: Eftas overvåkningsorgan, ESA, venn eller fiende?
ESA-saker av interesse: Kommunalt samtykke? Kommunalt næringsavfall?

Vi spaserer til Europaparlamentet (Place du Luxembourg).

 

15:30-16:30
Sesjon 5: Besøk i Europaparlamentet
Europaparlamentet har en stadig mer betydningsfull rolle i EU-systemet. Her sitter EUs direktevalgte politikere. Hva er Europaparlamentets rolle i EUs politikkutforming? Hva går den politiske diskusjonen ut på, og hva er de største stridsspørsmålene?

Møte med Europaparlamentarikere: Anton Nilson, Assistent til MEP Nils Torvalds (ALDE), Skyggerapportør på sirkulærøkonomipaken eller MEP Sirpa Pietikäinen (EPP), rapportør på første behandling av sirkulærøkonomipakken.
 

Ettermiddag:
Om tiden tillater: Det finnes en rekke muligheter i sentrum av Brussel som gir gode kulturelle opplevelser. Vi kan anbefale Instrumentmuseet som ligger i en vakker bygning femten minutters gange fra møtelokalet, og har en glassbar med flott utsikt over Brussel; eller Magritte-museet som er like nærme, og huser verdens største samling av den verdensberømte belgiske surrealisten René Magritte.

20:00            Felles middag med gjester  

Resturant Brugmann, Avenue Brugmann 52/54

Ingrid Schulerud (Ambassadør til Belgia) , Sven Svedman (President i ESA).
 

DAG 2: Torsdag 11. mai

Brusselhuset, Rue du Trône 61

09:00-10:00    Sesjon 6: Produsentansvar
Hvilket ansvar hviler på produsentene? Vil det komme flere produsentansvarsordninger i fremtiden? Hvilke sektorer kan vente seg krav om økodesign?

Ved Maria Banti, ekspert på produsentansvar i Kommisjonen

 

10:00-11:00    Sesjon 7: Klima – avfall i ikke-kvotepliktig sektor

Hva skjer i forhold til avfallsforbrenning?

Klimautslippene skal ned – hvordan skal det gjøres, og hva kan vi som bransje bidra med? EU 2030- hvordan skal EU oppnå Paris-avtalen?

Ved Stine Svarva, klima- og miljøråd på Den norske EU-delegasjonen

 

Kaffe med tilbehør

 

11:15-13:00                                                                                                                  

Sesjon 8: Rundebordssamtale
Innledere – Erfaring fra Bransjen, MWE, CEWEP, ECN, EXPRA, Norges Miljøråd. Deltakere fra EU-institusjonene og interesseorganisasjoner i Brussel.

Ved Dr. Ella Stengler, Managing Director CEWEP, Vanya Veras Municipal Waste to Europe and Joachim Quoden, Expra

Diskusjonstema:  

 • Hva betyr skifte til sirkulærøkonomi for Norge?

 • Tøffere konkurranse om råvarene?

 • Hvordan kan kommuner og IKS møte målene?

 • Hvordan vil vi måle gjenvinning fremover?

 • Hvilken konsekvens vil nye mål for næringsavfall bety for bransjen?

 • Hvilke avfallsstrømmer vil oppstå i kjølvannet av omstillingen til en sirkulær økonomi?

 • Avfall som råvarer

 • Mulighetene som oppstår når Europa skal omstilles til en sirkulærøkonomi

 • Hvordan kan norsk avfallsbransje bidra til at målene for sirkulærøkonomien nås

Moderert av Geelmuyden Kiese, Paal Frisvold.

Lett lunsj og oppsummering før  hjemreise.

Resturant Chou, Place du Londres

 

Anbefalt hotell:

Stanhope Hotel – Rue du Commerce 9, B-1000 Brussels, Belgium

Avfall Norge har holdt av 20 hotellrom, til en pris à € 195,- pr. natt - totalt € 390,-.

NB! Ved påmelding blir du automatisk registrert som gjest på dette hotellet 2 netter fra 9-11. mai.

Avvik fra dette sendes til karin.halvorsen@avfallnorge.no

Kostnad for hotell betales av den enkelte og kommer i tillegg. Deltakeravgiften dekker middag 9 og10/5 og lunsj (10 og 11/5).

 

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Adm. dir Nancy Strand

Kommunikasjonssjef Torbjørn Sølsnæs

 

GENERELT OM KURS I REGI AV AVFALL NORGE

 

 • Kurs-/seminarbekreftelse
  • Deltakerne skal motta en automatisk bekreftelse på at Avfall Norge har mottatt påmelding umiddelbart.
  • Deretter vil deltakerne få tilsendt en endelig bekreftelse på epost ved påmeldingsfristens utløp
 • Kurs-/seminaravgift
  • Kursavgiften finner du i beskrivelsen av arrangementet
  • Faktura blir sent til deltakerne samtidig med kurs-/seminarbekreftelsen
 • Antall deltakere
  • Minimum antall deltakere på våre kurs er 15. På seminarer varierer antallet noe.
  • Kursene og seminarene har et begrenset antall deltakere.
  • Dersom arrangementet ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas etter fristens utløp
   • Vi har en avbestillingsfrist mot konferansested, og må bestemme oss 4 uker før
 • Hotellbooking
  • Avfall Norge reserverer rom på arrangementshotellet som holdes til en gitt dato, deltakeren må selv bestille og betale overnatting.
  • Garanterer rom til alle deltakere inntil påmeldingsfristens utløp, men bare når overnatting er inkludert i kurs-/seminarpakken.
 • Avmelding
  • Ved avmelding inntil påmeldingsfristens utløp vil kurs-/seminaravgift bli refundert. Ved avmelding etter at faktura er sendt, vil full deltakeravgift bli belastet.
  • Bindende påmelding 4 uker før arrangementstart
  • Sykdom er dessverre ikke avbestillingsgrunn
  • Deltakeren kan erstattes med en kollega. I så tilfelle må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren, samt kontaktinformasjon.
 • Avlysning
  • Avfall Norge kan avlyse arrangementer ved for få påmeldte ved utløp av påmeldingsfrist
  • Dersom deltakeravgift er innbetalt når arrangementet avlyses, vil den bli refundert.

 

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo