Deponiseminar

Avfall Norge holder også i år deponiseminaret på Gardermoen - nærmere bestemt på Scandic Oslo Airport Hotell. 

 

- Presentasjon av nytt veiledningsmateriell som er publisert i år, (sigevann)

- Håndtering og behandling av forurenset jord, gjenbruk av masser og utnyttelse av deponikapasitet

- Oljeholdig slam, mottak og behandling

 

Husk å bestille hotell selv, linken for booking blir lagt ut under fanen "hotell" i forkant av invitasjonsutsendelse.

 

 

Meld deg på før 26. september, da øker prisen med kr. 500,-

 

25.oktober

16.00-16.30 Registrering

16.30-16.45 Velkommen

16.45-17.15 Beregning av TOC – riktig metode? Torgeir Rødsand, ALS Laboratory Group

17.15-17.45 THC og alifater – er olje olje? Eirik Aas – Eurofins AS

19.00 Middag i hotellrestauranten

26.oktober

08.30-9.00 Registrering

09.00-09.05 Velkommen

09.05-09.30 Nytt fra Miljødirektoratet Thomas Hartnik, Miljødirektoratet

09.30-10.00 Bygging av boliger på gammelt deponi – gassemisjon? Anne Kristin Holen, Hjellnes Consult

10.00-10.30 Damhydraulikk – drift og optimalisering Johan Magnusson, CWE – Clean Water Engineering

10.30-10.45 Pause 10.45-11.15 Valg av renseløsning på deponi. AN rapport utgitt 2017 Bjørn Berg, Horisont Miljøpark IKS (tidl GLT-avfall)

11.15-11.30 Spørsmål fra salen

11.30-12.30 Lunch

12.30-13.00 «Hva gjør avfall farlig? Ny veileder fra NFFA og Forum for miljøkartlegging og – sanering» Steinar Amlo, Forum for miljøkartlegging og -sanering/NFFA

13.00-13.30 Rivningsavfall og gjenbruk av betong. Tanker om forslag til betongforskrift. NGm3 AS v/ Randi Warland Kortegaard

13.30-13.45 Pause

13.45-14.15 «Deponi- miljøutfordring eller en del av løsningen?» Synnøve Skorstad, Franzefoss Gjenvinning AS

14.15-14.45

14.45-15.15 Kartlegging av PFAS fra sigevann fra deponier NGI

15.15-15.30 Oppsummering – spørsmål fra salen

15.30 Avslutning

Scandic Oslo Airport Hotel, Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen

Pris rom/frokost kr. 1140,-

Rom må bestilles før 26. september.

https://www.scandichotels.no/hotell/norge/oslo/scandic-oslo-airport

Bruk bookingkode: BAVF241017 (husk å sett inn riktig dato før man legger inn koden)

koden kan brukes om de kontakter hotellet direkte også, men oppfordres til å booke via linken.

Har du spørsmål, ta kontakt med:
Fagansvarlig: Hans-Martin Rønning, mobil: 99 55 40 99, Epost: hans-martin.ronning@avfallnorge.no

Kurssekretær: Karin Halvorsen, telefon sentralbord 24 14 66 00, Epost: karin.halvorsen@avfallnorge.no

 

 

 

 

GENERELT OM KURS I REGI AV AVFALL NORGE

 

 • Kurs-/seminarbekreftelse
  • Deltakerne skal motta en automatisk bekreftelse på at Avfall Norge har mottatt påmelding umiddelbart.
  • Deretter vil deltakerne få tilsendt en endelig bekreftelse på epost ved påmeldingsfristens utløp
 • Kurs-/seminaravgift
  • Kursavgiften finner du i beskrivelsen av arrangementet
  • Faktura blir sent til deltakerne samtidig med kurs-/seminarbekreftelsen
 • Antall deltakere
  • Minimum antall deltakere på våre kurs er 15. På seminarer varierer antallet noe.
  • Kursene og seminarene har et begrenset antall deltakere.
  • Dersom arrangementet ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas etter fristens utløp
   • Vi har en avbestillingsfrist mot konferansested, og må bestemme oss 4 uker før
 • Hotellbooking
  • Avfall Norge reserverer rom på arrangementshotellet som holdes til en gitt dato, deltakeren må selv bestille og betale overnatting.
  • Garanterer rom til alle deltakere inntil fire uker før arrangementsstart.
 • Avmelding
  • Bindende påmelding 4 uker før arrangementstart
  • Ved avmelding senere enn fire uker før arrangementsstart vil 50% av arrangementsavgiften bli fakturert. Ved avmelding senere enn to uker før arrangementsstart vil hele arrangementsavgiften bli fakturert.
  • Sykdom er dessverre ikke avbestillingsgrunn
  • Deltakeren kan erstattes med en kollega. I så tilfelle må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren, samt kontaktinformasjon.
 • Avlysning
  • Avfall Norge kan avlyse arrangementer ved for få påmeldte ved utløp av påmeldingsfrist
  • Dersom deltakeravgift er innbetalt når arrangementet avlyses, vil den bli refundert.

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo