Deponiseminar

Avfall Norge holder også i år deponiseminaret på Gardermoen - nærmere bestemt på Scandic Oslo Airport Hotell. 

 

- Presentasjon av nytt veiledningsmateriell som er publisert i år, (sigevann)

- Håndtering og behandling av forurenset jord, gjenbruk av masser og utnyttelse av deponikapasitet

- Oljeholdig slam, mottak og behandling

 

Husk å bestille hotell selv, linken for booking blir lagt ut under fanen "hotell" i forkant av invitasjonsutsendelse.

 

 

Meld deg på før 26. september, da øker prisen med kr. 500,-

 

25.oktober

16.00-16.30 Registrering

16.30-16.45 Velkommen

16.45-17.15 Beregning av TOC – riktig metode? Torgeir Rødsand, ALS Laboratory Group

17.15-17.45 THC og alifater – er olje olje? Eirik Aas – Eurofins AS

19.00 Middag i hotellrestauranten

26.oktober

08.30-9.00 Registrering

09.00-09.05 Velkommen

09.05-09.30 Nytt fra Miljødirektoratet Thomas Hartnik, Miljødirektoratet

09.30-10.00 Bygging av boliger på gammelt deponi – gassemisjon? Anne Kristin Holen, Hjellnes Consult

10.00-10.30 Damhydraulikk – drift og optimalisering Johan Magnusson, CWE – Clean Water Engineering

10.30-10.45 Pause 10.45-11.15 Valg av renseløsning på deponi. AN rapport utgitt 2017 Bjørn Berg, Horisont Miljøpark IKS (tidl GLT-avfall)

11.15-11.30 Spørsmål fra salen

11.30-12.30 Lunch

12.30-13.00 «Hva gjør avfall farlig? Ny veileder fra NFFA og Forum for miljøkartlegging og – sanering» Steinar Amlo, Forum for miljøkartlegging og -sanering/NFFA

13.00-13.30 Rivningsavfall og gjenbruk av betong. Tanker om forslag til betongforskrift. NGm3 AS v/ Randi Warland Kortegaard

13.30-13.45 Pause

13.45-14.15 «Deponi- miljøutfordring eller en del av løsningen?» Synnøve Skorstad, Franzefoss Gjenvinning AS

14.15-14.45

14.45-15.15 Kartlegging av PFAS fra sigevann fra deponier NGI

15.15-15.30 Oppsummering – spørsmål fra salen

15.30 Avslutning

Scandic Oslo Airport Hotel, Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen

Pris rom/frokost kr. 1140,-

Rom må bestilles før 26. september.

https://www.scandichotels.no/hotell/norge/oslo/scandic-oslo-airport

Bruk bookingkode: BAVF241017 (husk å sett inn riktig dato før man legger inn koden)

koden kan brukes om de kontakter hotellet direkte også, men oppfordres til å booke via linken.

Har du spørsmål, ta kontakt med:
Fagansvarlig: Hans-Martin Rønning, mobil: 99 55 40 99, Epost: hans-martin.ronning@avfallnorge.no

Kurssekretær: Karin Halvorsen, telefon sentralbord 24 14 66 00, Epost: karin.halvorsen@avfallnorge.no

 

 

GENERELT OM ARRANGEMENTER I REGI AV AVFALL NORGE

 • Kurs-/seminarbekreftelse

  • Deltakerne skal motta en automatisk bekreftelse på at Avfall Norge har mottatt påmelding umiddelbart. Dersom du ikke mottar en slik bekreftelse, ta kontakt med Karin hos Avfall Norge (tlf 95 14 95 70)

  • Deltakerne vil få tilsendt ytterligere informasjon ca en uke før arrangementsstart

 • Kurs-/seminaravgift

  • Kursavgiften finner du i beskrivelsen av arrangementet

 • Antall deltakere

  • Minimum antall deltakere på våre kurs er 15.

  • Kursene og seminarene har et begrenset antall deltakere.

  • Dersom arrangementet ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas helt frem til arrangementsstart.

  • Vi har en avbestillingsfrist mot konferansested, og må bestemme oss 4 uker før

 • Hotellbooking

  • Deltakeren må selv bestille og betale overnatting.

  • Avfall Norge reserverer rom på arrangementshotellet som holdes til en gitt dato

 • Avmelding

  • Bindende påmelding 4 uker før arrangementstart

  • Ved avmelding senere enn fire uker før arrangementsstart vil 50% av arrangementsavgiften bli fakturert. Ved avmelding senere enn to uker før arrangementsstart vil hele arrangementsavgiften bli fakturert.

  • Sykdom er dessverre ikke avbestillingsgrunn

  • Deltakeren kan erstattes med en kollega. I så tilfelle må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren, samt kontaktinformasjon.

 • Avlysning

  • Avfall Norge kan avlyse arrangementer ved for få påmeldte ved utløp av påmeldingsfrist

  • Dersom deltakeravgift er innbetalt når arrangementet avlyses, vil den bli refundert.

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo