Frokostmøte om utforming av ny returordning for fritidsbåter

Avfall Norge inviterer torsdag 19. januar til et frokostmøte om fritidsbåter. Helt på tampen av budsjettforliket mellom Venstre, Krf, Høyre og Frp i 2016 ble det tildelt ekstra midler øremerket marin forurensning og en ny returordning for fritidsbåter som skal forhindre at båter blir forlatt langs kysten og i natur.Avfall Norge har jobbet for å få på plass en returordning for fritidsbåter og ønsker å bidra til ordningen som Stortinget har bevilget midler til kan gjennomføres i praksis. Derfor ønsker vi å samle til et møte der det vil bli anledning til å komme med erfaringer og innspill til ordningen.Resultatet av frokostmøtet skal tas videre i arbeidet med myndighetskontakt, og dette er en unik anledning til å ha innflytelse på Avfall Norges arbeid og bransjens rammevilkår.Møtet vil foregå fra 08:00 til 09:45, og det vil være tid til både innlegg og diskusjon. Dørene åpner kl. 07:45, hvor vi byr på enkel frokostservering fra kl 08:00. Programmet starter kl 0830.

0830 Velkommen - Nancy Strand

0840 Kommende tilskuddsordninger med fritidsbåter - Lars Andreas Lunde, statssekretær i Klima- og miljødepartementet 

0850 Verdikjede for utnyttelse av kasserte fritdsbåter -  Hans Fredrik Wittusen, Norsk Gjenvinning

0900 Vrakpant for fritidsbåter - Atle Cato Strøm/Martin Fuhr Bolstad, Redningsselskapet 

0910 Diskusjon

 

Avfall Norges lokale, Øvre Vollgt. 6, Oslo

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo