Bioseminaret 2017

Velkommen til årets bioseminar - bransjens egen møteplass for biologisk behandling. Vi jobber med å sette sammen et spennende og innovativt program med mål om at seminaret skal bli hele bransjens møteplass.

Tematikker på bioseminaret (tentativt):

 • Nye biologiske behandlingsformer - matavfall kan bli laksefôr med fluelarver 
 • Produksjon av kompost til torvfri jord - nye substrater som alternativ til torv
 • Samspill mellom biogass og kompostering
 • Rammebetingelser - Hva skjer med krav utsortering matavfall, revisjon gjødselvareforskriften, EUs nye gjødselregelverk mm
 • Oppdatering teknologi, trender, anleggsplaner

Befaringer (tentativt):

Norsk Gjenvinnings nye anlegg i Bergen for tørking matavfall samt Bergen kommunes nye biogassanlegg i Rådalen. Og kanskje så blir det en tur med Bergens nye bybusser med hybriddrift el og biogass. Hotellet er vakre Hotell Clarion Admiral ved Bryggen

Program legges etter hvert ut på fanen til venstre.

Husk meld deg på før 28. august, da øker prisen med kr. 500,-
Vi har holdt av et antall hotellrom, disse må reserveres tidlig for å sikre tilgjengelighet.

Program kommer

Clarion Hotel Admiral

C. Sundts gate 9, 5004 Bergen

Rom bookes per mail til: konferanse.admiral@choice.no eller tlf.: 55 23 64 71

Oppgi bookingkode: 3264  - et begrenset antall rom er reservert til 30. august 2017

Pris rom/frokost kr.1295,-

Har du spørsmål, ta kontakt med:
Fagansvarlig: Jens Måge mobil: 92 29 22 62, Epost: jens.maage@avfallnorge.no

Kurssekretær: Karin Halvorsen, telefon sentralbord 24 14 66 00, Epost: karin.halvorsen@avfallnorge.no

GENERELT OM KURS I REGI AV AVFALL NORGE

 

 • Kurs-/seminarbekreftelse
  • Deltakerne skal motta en automatisk bekreftelse på at Avfall Norge har mottatt påmelding umiddelbart.
  • Deretter vil deltakerne få tilsendt en endelig bekreftelse på epost ved påmeldingsfristens utløp
 • Kurs-/seminaravgift
  • Kursavgiften finner du i beskrivelsen av arrangementet
  • Faktura blir sent til deltakerne samtidig med kurs-/seminarbekreftelsen
 • Antall deltakere
  • Minimum antall deltakere på våre kurs er 15. På seminarer varierer antallet noe.
  • Kursene og seminarene har et begrenset antall deltakere.
  • Dersom arrangementet ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas etter fristens utløp
   • Vi har en avbestillingsfrist mot konferansested, og må bestemme oss 4 uker før
 • Hotellbooking
  • Avfall Norge reserverer rom på arrangementshotellet som holdes til en gitt dato, deltakeren må selv bestille og betale overnatting.
  • Garanterer rom til alle deltakere inntil fire uker før arrangementsstart.
 • Avmelding
  • Bindende påmelding 4 uker før arrangementstart
  • Ved avmelding senere enn fire uker før arrangementsstart vil 50% av arrangementsavgiften bli fakturert. Ved avmelding senere enn to uker før arrangementsstart vil hele arrangementsavgiften bli fakturert.
  • Sykdom er dessverre ikke avbestillingsgrunn
  • Deltakeren kan erstattes med en kollega. I så tilfelle må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren, samt kontaktinformasjon.
 • Avlysning
  • Avfall Norge kan avlyse arrangementer ved for få påmeldte ved utløp av påmeldingsfrist
  • Dersom deltakeravgift er innbetalt når arrangementet avlyses, vil den bli refundert.

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo