Grunnkurs avfall og gjenvinning

Kurset er tilpasset alle som trenger en grunnleggende innføring i avfallsbransjen og avfallshåndtering.
Alle som er nyansatt i avfallsbransjen bør gå dette kurset, men også du som er på sentralbordet og i regnskapsavdelingen.

Deltakerne skal etter endt kurs ha tillært seg grunnleggende kunnskap relevant for avfallsbransjen.


NB: DELTAKERNE BESTILLER SELV OVERNATTING. Les mer under fanen sted/hotell under.
Meld deg på innen 2. mars, etter denne datoen går kursprisen opp med kr. 500.
Har du problemer med LOGG INN, ta kontakt med sekretariatet på epost: post@avfallnorge.no eller telefon: 24 14 66 00.


Kurset er egnet for nyansatte i bransjen. det egner seg også for ansatte som har vært i avfallsbransjen noe tid, og som trenger videreutvikling. Kursdeltakere varierer som regel fra helt nyansatte eller ikke startet, til ansatte med flere års erfaring.

Kurset er egnet for ansatte i alle typer stillinger, både i administrasjon og som jobber i ulike anlegg, samt for privat og offentlig sektor.

Det kreves ingen forkunnskaper for å delta. Det er imidlertid en fordel å ha jobbet i avfallsbransjen noen uker til måneder for best læringsutbytte.

 


Minimum antall deltakere: 15
 


GRUNNKURS AVFALL OG GJENVINNING
PROGRAM, kan bli endret
 
Dag 1 kl. 10-16
(Lunsj 11.30-12.30)
 
Introduksjon
Avfall og forbruk: mengder og vekst i avfallsmengdene
Avfallsmål: nasjonale og internasjonale avfallsmål, avfallshierarkiet
Husholdningsavfall og næringsavfall: viktig skille
Kildesorteringsordninger: husholdningsavfall er lokalt forvaltningsansvar og gir dermed ulike ordninger rundt om i landet, vi ser på ulike ordninger
Gjenvinning: hva blir avfallet til
Produsentansvarsordninger og bransjeavtaler
Forsøpling

Middag kl. 19.oo
 
Dag 2 kl. 09:00-15:00
(Lunsj 11.30-12.30)
 
Avfallsterminologi og bransjeuttrykk
Avfallsjus: sentrale lover, forskrifter og veiledere for avfallsbransjen
Avfallets verdikjede: aspekter ved en fornuftig styring av avfallet
Oppsamling, innsamling og transport: metoder og utstyr (beholdere og biler) for husholdnings-, nærings- og hytterenovasjon
Mottak av avfall: gjenvinningsstasjoner, grovsorteringsanlegg og omlastingsstasjoner
Behandlingsmetoder og -anlegg: deponering, forbrenning, biologisk behandling, kjemisk stabilisering, sortering, dekomponering, oppgradering
HMS, arbeidsmiljø, risiko, universell utforming
Evaluering og oppsummering

 

Kurset holdes på Thon hotel Oslo Airport, Balder alle 2

Deltakerne bestiller selv overnatting:
Overnatting bestilles av deltakeren selv, per mail til: osloairport.booking@thonhotels.no
og betales individuelt og gjøres opp direkte til hotellet.
Oppgi bookingkode: 24561081 ved bestilling
Rom må bestilles før 6. mars 2017
Pris pr. enkeltrom kr. 1195,-

 

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Kurssekretær:
Karin Halvorsen, telefon sentralbord 24 14 66 00
Epost: karin.halvorsen@avfallnorge.no

 

Deltakerne skal etter endt kurs ha tillært seg grunnleggende kunnskap relevant for avfallsbransjen.

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning, med aktiv deltakelse fra deltakere (drøftinger og diskusjoner).

Det utstedes kursbevis til deltakerne.

 

Marianne Holen, kommunikasjonssjef i Renovasjonsselskapet for Drammenregionen IKS (RfD)

Marianne har arbeidet i avfallsbransjen siden 2006, først 7 år som kommunikasjonssjef i RfD, deretter i underkant av 3 år som daglig leder i LOOP Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning, og deretter tilbake som kommunikasjonssjef i RfD.

Marianne har holdt Grunnkurs i avfall og gjenvinning for Avfall norge siden 2013.

 

GENERELT OM KURS I REGI AV AVFALL NORGE

 

 • Kurs-/seminarbekreftelse
  • Deltakerne skal motta en automatisk bekreftelse på at Avfall Norge har mottatt påmelding umiddelbart.
  • Deretter vil deltakerne få tilsendt en endelig bekreftelse på epost ved påmeldingsfristens utløp
 • Kurs-/seminaravgift
  • Kursavgiften finner du i beskrivelsen av arrangementet
  • Faktura blir sent til deltakerne samtidig med kurs-/seminarbekreftelsen
 • Antall deltakere
  • Minimum antall deltakere på våre kurs er 15. På seminarer varierer antallet noe.
  • Kursene og seminarene har et begrenset antall deltakere.
  • Dersom arrangementet ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas etter fristens utløp
   • Vi har en avbestillingsfrist mot konferansested, og må bestemme oss 4 uker før
 • Hotellbooking
  • Avfall Norge reserverer rom på arrangementshotellet som holdes til en gitt dato, deltakeren må selv bestille og betale overnatting.
  • Garanterer rom til alle deltakere inntil påmeldingsfristens utløp, men bare når overnatting er inkludert i kurs-/seminarpakken.
 • Avmelding
  • Ved avmelding inntil påmeldingsfristens utløp vil kurs-/seminaravgift bli refundert. Ved avmelding etter at faktura er sendt, vil full deltakeravgift bli belastet.
  • Bindende påmelding 4 uker før arrangementstart
  • Sykdom er dessverre ikke avbestillingsgrunn
  • Deltakeren kan erstattes med en kollega. I så tilfelle må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren, samt kontaktinformasjon.
 • Avlysning
  • Avfall Norge kan avlyse arrangementer ved for få påmeldte ved utløp av påmeldingsfrist
  • Dersom deltakeravgift er innbetalt når arrangementet avlyses, vil den bli refundert.

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo