Kurs for driftsoperatører på mottak for farlig avfall


Farlig avfall er de avfallstypene som er minst i mengde, men som er mest skadelig hvis de ikke håndteres korrekt. Kurset vil ha fokus på sortering, deklarering, rapportering og arbeidsmiljø. Kurset er rettet mot alle som jobber på mottak/gjenvinningsstasjon.


NB: DELTAKERNE MÅ SELV BOOKE HOTELLOVERNATTING. Les mer under fanen sted/hotell under.
Meld deg på senest 24. mars, etter denne fristen økes kursprisen med kr. 500.
Har du problemer med LOGG INN, ta kontakt med sekretariatet på epost: post@avfallnorge.no eller telefon: 24 14 66 00.


Læringsmål/målgruppe:
Alle som jobber på en gjenvinningsstasjon/avfallsmottak skal ha tilstrekkelig  kunnskap om Farlig avfall (inkludert asbest).
Det er viktig at de ansatte er i stand til å identifisere farlig avfall og gi de rette anvisninger.

PROGRAM

Dag 1:
Kl. 10.00  
Velkommen, presentasjon
Lovverket
Hva er farlig avfall – hvor finner vi det
 Miljøgifter – konsekvenser ved feil håndtering
 Deklarasjonen
Kl. 13,00 Lunsj
Kl. 14.00 – ca 16.00
 Avfallsgruppene
 Emballasje og merking
 Ansvar ved mottaket
 HMS – arbeidsmiljø
 Hva skjer med avfallet
 Nye avfallstyper – konsekvenser for gjenvinningsstasjonene
Kl. 18.30
 Felles middag

Dag 2:
Kl. 09.00
 Kort oppsummering fra dag 1
Kl. 09.30
 Avreise for praksis ØRAS/ROAF
Kl. 10.00 – 12.00
 Praktisk sortering/klassifisering
Kl. 12.30 – ca 14.30
 Oppsummering – Avslutning - Lunsj


Kurset holdes på Thon Hotel Oslo Airport, Balde alle 2, Gardermoen

Deltakerne bestiller selv overnatting.
Overnatting bestilles individuelt og gjøres opp direkte Thon Hotel Oslo Airport. 
Rom må bestilles før 25. mars, for booking: osloairport.booking@thonhotels.no 
Pris pr. enkeltrom kr. 1.195,-
 

Har du spørsmål, ta kontakt med:
Kurssekretær:
Karin Halvorsen, telefon sentralbord 24 14 66 00
Epost: karin.halvorsen@avfallnorge.no

 

Deltakere får gjennomgang av driften på "stasjonene" rundt håndtering av farlig avfall.

De får gjennomgang av sikkerhetstiltak og praktisk håndtering/sortering av farlig avfall.

Deltakere bør etter endt kurs ha fått med seg virkeligheten av å håndtere farlig avfall samt å "sende avfall videre" på en sikker måte slik at ikke uønskede situasjoner som kan gi skade på dem selv og/eller på de som mottar avfall.


Arne Paulsrud, Renor

GENERELT OM KURS I REGI AV AVFALL NORGE

 • Kurs-/seminarbekreftelse
  • Deltakerne skal motta en automatisk bekreftelse på at Avfall Norge har mottatt påmelding umiddelbart.
  • Deretter vil deltakerne få tilsendt en endelig bekreftelse på epost ved påmeldingsfristens utløp
 • Kurs-/seminaravgift
  • Kursavgiften finner du i beskrivelsen av arrangementet
  • Faktura blir sent til deltakerne samtidig med kurs-/seminarbekreftelsen
 • Antall deltakere
  • Minimum antall deltakere på våre kurs er 15. På seminarer varierer antallet noe.
  • Kursene og seminarene har et begrenset antall deltakere.
  • Dersom arrangementet ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas etter fristens utløp
   • Vi har en avbestillingsfrist mot konferansested, og må bestemme oss 4 uker før
 • Hotellbooking
  • Avfall Norge reserverer rom på arrangementshotellet som holdes til en gitt dato, deltakeren må selv bestille og betale overnatting.
  • Garanterer rom til alle deltakere inntil påmeldingsfristens utløp, men bare når overnatting er inkludert i kurs-/seminarpakken.
 • Avmelding
  • Ved avmelding inntil påmeldingsfristens utløp vil kurs-/seminaravgift bli refundert. Ved avmelding etter at faktura er sendt, vil full deltakeravgift bli belastet.
  • Bindende påmelding 4 uker før arrangementstart
  • Sykdom er dessverre ikke avbestillingsgrunn
  • Deltakeren kan erstattes med en kollega. I så tilfelle må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren, samt kontaktinformasjon.
 • Avlysning
  • Avfall Norge kan avlyse arrangementer ved for få påmeldte ved utløp av påmeldingsfrist
  • Dersom deltakeravgift er innbetalt når arrangementet avlyses, vil den bli refundert.

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo