Kurs: Planlegging av renovasjonsløsninger

Burde du eller dine ansatte kunne mer om planlegging av renovasjonsløsninger i både veletablerte og nye boligområder? Da kan dette være kurset for deg. Knut Bakkejord, ansatt i Trondheim kommune kan gi deg ny innsikt i et spennende tema.
NB: DELTAKERNE BESTILLER SELV OVERNATTING. Les mer under fanen sted/hotell under.
Meld deg på innen 23. mars, etter denne datoen går kursprisen opp med kr. 500
Har du problemer med LOGG INN, ta kontakt med sekretariatet på epost: post@avfallnorge.no eller telefon: 24 14 66 00.


Målgruppen for kurset er planleggere og driftsansvarlige innen renovasjon.

Minimum antall deltakere: 15


Kurs: Planlegging av renovasjonsløsninger
 
Dag 1                     Kl. 10 - 16
 
Kl.1000                 Avfall i Norge

 • Hva er avfall?
 • Utvikling i forbruksmønster
 • Forurensningsloven/Avfallsforskriften/Lokal renovasjonsforskrift
 • Hvem er forurensningsmyndighet?
 • Myndighetenes målsetting/Avfallspyramiden

Kl.1130 Lunsj
 
Kl.1230                 Kommunal planlegging

 • Kommune og renovasjonsselskap
 • Kommune og utbyggere
 • Plan – og bygningsloven og renovasjon

Kl.1430                 Avfallsmengder og –typer

 • Plukkanalyser
 • Noen forskjeller, bl.a. i forhold til boligtype- og størrelse.
 • Fremskrivning av avfallstyper og -mengder

Kl.1330                 Oppsamling, innsamling og transport

 • Hente- og bringeordninger
 • Kildesortering og sentral sortering

Kl.1530                 Oppsummering
 
Kl.1600                 Slutt for dagen
 
Kl. 1900                Felles middag
 

 Dag 2                    Kl. 09 – 15
 
Kl.0900                 Oppsamlingsløsninger

 • Overflate- eller nedgravde løsninger
 • Beholder- og containerstørrelser. Utvalg, typer
 • Estetikk, brannsikkerhet og universell utforming
 • Avfallsrom. Privat eller offentlig grunn
 • Hytterenovasjon

Kl.1030                 Ulike innsamlingsbiler

 • Størrelse
 • Krav til adkomstvei

Kl.1130                 Lunsj
 
Kl.1230                 Transportplanlegging.

 • Ruteplanlegging
 • Veiledninger/NS 9432 – Innsamling av avfall
 • Arbeidsmiljø, risiko- og sårbarhetsanalyser

 
Kl 1400                  Grovavfall og farlig avfall

 • Hente- og bringeordninger
 • Gjenvinningsstasjoner

Kl.1430 Oppsummering/avslutning
 
Kl.1500                 Slutt

Kurset holdes på Thon Hotel Oslo Airport,Balder Alle 2, Gardermoen

Deltakerne bestiller selv hotellrom.
Overnatting bestilles per mail til osloairport.booking@thonhotels.no eller tlf.: 63 92 94 00 med referanse: 24132614
og betales individuelt og gjøres opp direkte til hotellet.

Pris rom/frokost kr.1195,-
Bestilling må gjøres før 7. april 2017
 


Har du spørsmål, ta kontakt med:
Kurssekretær:
Karin Halvorsen, telefon sentralbord 24 14 66 00
Epost: karin.halvorsen@avfallnorge.no


Deltakerne skal etter kurset kunne planlegge renovasjonsløsninger både for nybygde- og etablerte boområder.

Knut Bakkejord
Knut er utdannet sivilingeniør innen ingeniørgeologi fra NTH i 1978. Har jobbet med miljø og avfall siden 1988. Først som konsulent, siden hos fylkesmann. Har hatt ansvar for avfallsplanlegging og tilrettelegging for renovasjon av husholdningsavfall i Trondheim kommune siden 1997. Er i dag leder for en  liten bestilleravdeling i kommunen som bl.a. har ansvar for overordnet avfallsplanlegging og for planlegging og utvikling av større stasjonære avfallssuganlegg. De øvrige oppgaver utføres av Renholdsverket AS, et datterselskap i det heleide konsernselskapet Trondheim Renholdsverk AS.
Knut har siden slutten av 1990-tallet hatt årlige undervisningsoppgaver innenfor avfallshåndtering ved NTNU, Trondheim. Han er i tillegg oppnevnt som sensor ved eksamen ved NTNU i samme periode. I 2003/2004 fungerte Knut som vikar for professor Helge Brattebø ved NTNU.
Knuts hovedkompetanse ligger innenfor planlegging og utvikling og da spesielt oppsamlings- og innsamlingsløsninger.

GENERELT OM KURS I REGI AV AVFALL NORGE

 • Kurs-/seminarbekreftelse
  • Deltakerne skal motta en automatisk bekreftelse på at Avfall Norge har mottatt påmelding umiddelbart.
  • Deretter vil deltakerne få tilsendt en endelig bekreftelse på epost ved påmeldingsfristens utløp
 • Kurs-/seminaravgift
  • Kursavgiften finner du i beskrivelsen av arrangementet
  • Faktura blir sent til deltakerne samtidig med kurs-/seminarbekreftelsen
 • Antall deltakere
  • Minimum antall deltakere på våre kurs er 15. På seminarer varierer antallet noe.
  • Kursene og seminarene har et begrenset antall deltakere.
  • Dersom arrangementet ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas etter fristens utløp
   • Vi har en avbestillingsfrist mot konferansested, og må bestemme oss 4 uker før
 • Hotellbooking
  • Avfall Norge reserverer rom på arrangementshotellet som holdes til en gitt dato, deltakeren må selv bestille og betale overnatting.
  • Garanterer rom til alle deltakere inntil påmeldingsfristens utløp, men bare når overnatting er inkludert i kurs-/seminarpakken.
 • Avmelding
  • Ved avmelding inntil påmeldingsfristens utløp vil kurs-/seminaravgift bli refundert. Ved avmelding etter at faktura er sendt, vil full deltakeravgift bli belastet.
  • Bindende påmelding 4 uker før arrangementstart
  • Sykdom er dessverre ikke avbestillingsgrunn
  • Deltakeren kan erstattes med en kollega. I så tilfelle må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren, samt kontaktinformasjon.
 • Avlysning
  • Avfall Norge kan avlyse arrangementer ved for få påmeldte ved utløp av påmeldingsfrist
  • Dersom deltakeravgift er innbetalt når arrangementet avlyses, vil den bli refundert.

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo