Faggruppesamling

Faggruppesamling er Avfall Norges årlige kick-off for alle involvert i faggrupper og fagnettverk. Samlingen foregår fram til lunsj og kombineres med egne møter. Det inviteres også til middag kvelden før. Deltakelse på faggruppesamlingen er gratis, deltakelse på middagen kvelden før er dekket for grupper og nettverk som har møte dagen før.
Obs: Deltakere som skal ha overnatting må bestille dette selv: Se fane "Sted/hotell" for nærmere detaljer,

Programmet for faggruppesamlingen oppdateres. Dette er rammen for programmet:
 

Tid Tema Hvem
09.00 Velkommen, ny strategiplan og faglig organisering i 2017 Nancy Strand
09.20 Faglige satsninger for 2017 Henrik Lystad
09.45 Presentasjon av enkeltprosjekter Fagrådgivere
10.00 Pause  
10.30 Presentasjon av nye verktøy for samarbeid i Avfall Norge  
11.00 Gjenvinning av sjeldne jordarter i Norge Bård Bergfald, Bergfald miljørådgivere
11.30 Lunsj  

Har du spørsmål, ta kontakt med:
Fagansvarlig: Roy Ulvang, mobil: 91 72 42 04, Epost: roy.ulvang@avfallnorge.no
Kurssekretær: Karin Halvorsen, telefon sentralbord 24 14 66 00
Epost: karin.halvorsen@avfallnorge.no

 

 • Kurs-/seminarbekreftelse
  • Deltakerne skal motta en automatisk bekreftelse på at Avfall Norge har mottatt påmelding umiddelbart.
  • Deretter vil deltakerne få tilsendt en endelig bekreftelse på epost ved påmeldingsfristens utløp
 • Kurs-/seminaravgift
  • Kursavgiften finner du i beskrivelsen av arrangementet
  • Faktura blir sent til deltakerne samtidig med kurs-/seminarbekreftelsen
 • Antall deltakere
  • Minimum antall deltakere på våre kurs er 15. På seminarer varierer antallet noe.
  • Kursene og seminarene har et begrenset antall deltakere.
  • Dersom arrangementet ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas etter fristens utløp
   • Vi har en avbestillingsfrist mot konferansested, og må bestemme oss 4 uker før
 • Hotellbooking
  • Avfall Norge reserverer rom på arrangementshotellet som holdes til en gitt dato, deltakeren må selv bestille og betale overnatting.
  • Garanterer rom til alle deltakere inntil påmeldingsfristens utløp, men bare når overnatting er inkludert i kurs-/seminarpakken.
 • Avmelding
  • Ved avmelding inntil påmeldingsfristens utløp vil kurs-/seminaravgift bli refundert. Ved avmelding etter at faktura er sendt, vil full deltakeravgift bli belastet.
  • Bindende påmelding 4 uker før arrangementstart
  • Sykdom er dessverre ikke avbestillingsgrunn
  • Deltakeren kan erstattes med en kollega. I så tilfelle må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren, samt kontaktinformasjon.
 • Avlysning
  • Avfall Norge kan avlyse arrangementer ved for få påmeldte ved utløp av påmeldingsfrist
  • Dersom deltakeravgift er innbetalt når arrangementet avlyses, vil den bli refundert.

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo