Kurs: Drift av gjenvinningsstasjoner

Kurset Drift av gjenvinningsstasjoner passer for driftsbetjenter, formenn og andre som har sitt virke i tilknytning til gjenvinningsstasjoner. Kurset passer også for alle andre som må svare på avfallsfaglige spørsmål fra kundene.
NB: DELTAKERNE BESTILLER SELV OVERNATTING. Les mer under fanen sted/hotell under.
Meld deg på innen 5. januar, etter den datoen går prisen opp med kr. 500,-
Har du problemer med LOGG INN, ta kontakt med sekretariatet på epost: post@avfallnorge.no eller telefon: 24 14 66 00.

Målgruppen for kurset er i første rekke driftspersonalet ved avfallsdeponier; maskinførere, driftsoperatrører og vektoperatører. Også formenn, arbeidsledere og driftsledere oppfordres til å delta.

Minimum antall deltakere: 15

 

 • 10:00 – 10:30
  • Innledning og bakgrunn
 • 10:30 – 11:15
  • Rammevilkår, begreper og organisering av avfallsvirksomheten
 • 11:15 – 12:00
  • Service og kundebehandling
 • 12:00 – 12:45
  • Lunsj
 • 12:45 – 15:15
  • Daglig drift av gjenvinningsstasjoner
 • 15:15 – 16:30
  • Hvor blir avfallet av / hva gjenvinnes avfallet til
 • 16:30 – 16:45
  • Oppsummering dag 1

 Dag: 2
 

 • 08:30 – 11:45
  • Farlig avfall
   • Avfallsforskriften Kapittel 11. Farlig avfall
   • Avfallets egenskaper og farene knyttet til disse
 • 11:45 – 12:15
  • HMS og Internkontroll
 • 12:15 – 13:00
  • Lunsj
 • 13:00 – 14:00
  • EE-avfall (Knut Sælid, STENA RECYCLING AS)
 • 14:00 – 14:30
  • Ansvarsforhold ved skader og uhell på gjenvinningsstasjonen

Quality Hotel Oslo Airport, Lokevegen 7, Gardermoen

Pris per rom per natt, inkl. frokost  kr. 1045,-
Bestilling gjøres per telefon på nr.: 63 92 61 53  eller epost til: inger.aune@choice.no
Frist for bestilling: 10. januar 2017

Har du spørsmål, ta kontakt med:
Karin Halvorsen, telefon sentralbord 24 14 66 00
Epost: karin.halvorsen@avfallnorge.no

Kjell Espen Søraas, driftssjef i BIR Privat AS siden 2005 hvor han har ansvaret for drift og utvikling av elleve gjenvinningsstasjoner samt en stasjon som kun mottar, sorterer og deklarerer farlig avfall. Han er også prosjektleder for BIRs utbygginger av nye gjenvinningsstasjoner der det for tiden er tre anlegg under oppføring.
Tidligere har han blant annet jobbet i Posten Norge AS som produksjonssjef for Posten sine driftsenheter i Hordaland og Sogn og Fjordane.
Han har en Cand. Mag. fra Høgskolen i Molde, og er utdannet innen Samferdsel, transport og logisikk - samt økonomi, ledelse og administrasjon.

GENERELT OM KURS I REGI AV AVFALL NORGE

 • Kurs-/seminarbekreftelse
  • Deltakerne skal motta en automatisk bekreftelse på at Avfall Norge har mottatt påmelding umiddelbart.
  • Deretter vil deltakerne få tilsendt en endelig bekreftelse på epost ved påmeldingsfristens utløp
 • Kurs-/seminaravgift
  • Kursavgiften finner du i beskrivelsen av arrangementet
  • Faktura blir sent til deltakerne samtidig med kurs-/seminarbekreftelsen
 • Antall deltakere
  • Minimum antall deltakere på våre kurs er 15. På seminarer varierer antallet noe.
  • Kursene og seminarene har et begrenset antall deltakere.
  • Dersom arrangementet ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas etter fristens utløp
   • Vi har en avbestillingsfrist mot konferansested, og må bestemme oss 4 uker før
 • Hotellbooking
  • Avfall Norge reserverer rom på arrangementshotellet som holdes til en gitt dato, deltakeren må selv bestille og betale overnatting.
  • Garanterer rom til alle deltakere inntil påmeldingsfristens utløp, men bare når overnatting er inkludert i kurs-/seminarpakken.
 • Avmelding
  • Ved avmelding inntil påmeldingsfristens utløp vil kurs-/seminaravgift bli refundert. Ved avmelding etter at faktura er sendt, vil full deltakeravgift bli belastet.
  • Bindende påmelding 4 uker før arrangementstart
  • Sykdom er dessverre ikke avbestillingsgrunn
  • Deltakeren kan erstattes med en kollega. I så tilfelle må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren, samt kontaktinformasjon.
 • Avlysning
  • Avfall Norge kan avlyse arrangementer ved for få påmeldte ved utløp av påmeldingsfrist
  • Dersom deltakeravgift er innbetalt når arrangementet avlyses, vil den bli refundert.

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo