Frokostmøte teknologi og sirkulær økonomi

Avfall Norge inviterer til frokostmøte med temaet teknologi og sirkulær økonomi. 
Frokostmøtet er en innføring i sirkulær økonomi for journalister, særlig de som skriver om teknologi og grønn konkurransekraft.
 
Fokus blir på utfordringer, muligheter og løsninger med sirkulære økonomien. Bakteppet er EUs pakke for sirkulær økonomi, bransjens eget veikart og varslet Stortingsmelding om avfall og sirkulærøkonomi. Vi må i norsk klimapolitikk bli flinkere til å koble på grønn verdiskaping og konkurransekraft.
  
Torsdag 3. november. Enkel frokost fra kl 8.15. Program fra 8.30 – 10.
Sted: Avfall Norge ved Stortinget (Øvre Vollgt 6).

Vel møtt!

PROGRAM

8.15- Frokost
 
8.30 – 8.45 Avfallsbransjen og grønn teknologi - en innføring i sirkulær økonomi
v/ Henrik Lystad, Avfall Norge
 
8.45 – 9.00 CCS fra avfallsforbrenning i Oslo – skal gjøre Oslo klimanøytral
v/ Torkil Dyb Remøy, EGE
 
9.00 – 09.15 Quantafuel – skal produsere drivstoff fra plastavfall
v/ Thomas Steenbuch Tharaldsen, Quantafuel
 
09.15 – 09.30 Viking Heat Engines - omdanner overskuddsvarme til elektrisitet
v/ Anders Ørnberg, Viking Heat Engines

9.30 – 10.00 Spørsmål og avslutning

 
Avfall Norges lokale, Øvre Vollgt. 6
Har du spørsmål, ta kontakt med:
Fagansvarlig: Håkon Bratland, mobil: 97 57 85 02, Epost: haakon.bratland@avfallnorge.no
 

GENERELT OM WORKSHOP I REGI AV AVFALL NORGE

Workshopbekreftelse
Workshopdeltakerne vil få tilsendt en bekreftelse på epost ved påmeldingsfristens utløp.

Workshopavgift
Workshopavgiften finner du i workshopbeskrivelsen. Faktura blir sent til deltakerne samtidig med workshopbekreftelsen.

Antall deltakere
Workshopene har et begrenset antall deltakere.
Dersom workshopen ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas etter fristens utløp.

Hotellbooking
Avfall Norge garanterer rom til alle deltakere inntil påmeldingsfristens utløp.

Avmelding
Ved avmelding inntil påmeldingsfristens utløp vil workshopavgift bli refundert. Ved avmelding etter at faktura er sendt, vil full workshopavgift bli belastet.
Workshopdeltaker kan erstattes med en kollega, dersom det er ønskelig må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren og erstatters kontaktinformasjon.

Avlysning
Avfall Norge forbeholder seg retten til å avlyse workshop dersom antall deltakere ikke er tilstrekkelig. Dersom workshopavgift allerede er innbetalt ved avlysning vil denne bli refundert.
 

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo