Frokostmøte om eksport av avfalls- og gjenvinningsløsninger

Avfall Norge og Innovasjon Norge inviterer til frokostmøte om muligheter innen eksport av avfalls- og gjenvinningsløsninger.

Bakgrunnen for møtet er fremleggelse av Innovasjon Norges ferske markedsrapport «Innovation Norway’s International Waste Management Survey»,

8 ulike markeder i Europa, Americas, Asia og Afrika er analysert utfra ansvarsforhold, lokale regulative forhold, resirkuleringssystemer, håndtering og reguleringer for farlig avfall samt energigjenvinning (waste to energy).

Tid: kl. 08.15 - 10, enkel frokost fra kl 8.15, programmet begynner kl 8.30.

FROKOSTMØTET ER NÅ FULLTEGNET

Program:
8.30 – 8.45          Muligheter for økt eksport av norsk avfallsteknologi og kompetanse, sett fra bransjens ståsted.
v/ Henrik Lystad, fagsjef Avfall Norge
 
8.45 – 9.15         Fremleggelse Innovasjon Norges ferske markedsrapport «Innovation Norway’s International Waste Management Survey»,
Muligheter for eksport for norsk avfalls- og gjenvinningsbedrifter eksemplifisert med 8 ulike markeder i Europa, Americas, Asia og Afrika.
Markedene er analysert utfra hvordan landene er organisert, ansvarsforhold og lokale regulative forhold, resirkuleringssystemer, håndtering og reguleringer for farlig avfall samt energigjenvinning (waste to energy).
v/ Alana Prashad Senior Advisor, Energy and Environment Lead, Americas, Innovation Norway Canada

9.15 - 9.35           Diskusjon og innspill på rapporten
 
9.35 - 10.00         Virkemidler for vekst og internasjonalisering. Lean markedsutvikling – en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst.
v/ Erlend Ystrøm Haartveit, Seniorrådgiver Innovasjon Norge, avd Oslo, Akershus og Østfold
Avfall Norges lokale, Øvre Vollgt. 6, Oslo.
Har du spørsmål, ta kontakt med:
Fagansvarlig: Jens Måge, mobil: 92 29 22 62, Epost: jens.maage@avfallnorge.no
 

GENERELT OM WORKSHOP I REGI AV AVFALL NORGE

Workshopbekreftelse
Workshopdeltakerne vil få tilsendt en bekreftelse på epost ved påmeldingsfristens utløp.

Workshopavgift
Workshopavgiften finner du i workshopbeskrivelsen. Faktura blir sent til deltakerne samtidig med workshopbekreftelsen.

Antall deltakere
Workshopene har et begrenset antall deltakere.
Dersom workshopen ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas etter fristens utløp.

Hotellbooking
Avfall Norge garanterer rom til alle deltakere inntil påmeldingsfristens utløp.

Avmelding
Ved avmelding inntil påmeldingsfristens utløp vil workshopavgift bli refundert. Ved avmelding etter at faktura er sendt, vil full workshopavgift bli belastet.
Workshopdeltaker kan erstattes med en kollega, dersom det er ønskelig må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren og erstatters kontaktinformasjon.

Avlysning
Avfall Norge forbeholder seg retten til å avlyse workshop dersom antall deltakere ikke er tilstrekkelig. Dersom workshopavgift allerede er innbetalt ved avlysning vil denne bli refundert.
 

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo