Policyworkshop avfallsressurser og biologisk behandling

Policyworkshop for Avfallsressurser og Biologisk behandling (materialgjenvinning, innsamling av råvarer). Avfall Norge skal vedta nye policydokumenter på viktige områder for våre medlemmer. For å sikre en best mulig prosess med involvering inviteres alle medlemmene til en policyworkshop.

Målet er å danne grunnlaget for felles forståelse av den rollen som utnyttelse av avfallsressurser og biologisk behandling skal ha i norsk avfallshåndtering framover og hvilke rammer dette skal skje innenfor.

Vi vil diskutere og belyse viktige spørsmål for våre medlemmer som f.eks:

- Policyendring krav til utsortering av matavfall både husholdning og næring


- Utfordringer og muligheter ulike innsamlingsløsninger / ulike fraksjoner (herunder matavfall i sug mm)

- Krav til forsortering av avfall

- Kommunen som tilsynsmyndighet for utsortering av matavfall fra næring?Det er begrenset antall plasser, i første omgang vil vi derfor begrense antall plasser til maks 2 per virksomhet. 

Workshopen er gratis, men de som melder seg på og ikke møter vil bli belastet med kr. 500,-


Tid: 27. september kl 11.30 - 15.30 (se program)

Påmelding: Snarest

NB! Det er mulig delta på møtet via Skype for Business. Vi må da ha en egen epost om dette, send til Jens Måge.


Foreløpig program (innledere bekreftes fortløpende)
 

1130: Enkel lunsjbevertning


1200: Innledning Nancy Strand: Arbeid med rammebetingelser i Avfall Norge, policydokumentenes rolle og prosess for endelig vedtak


1215: Kort gjennomgang av utkast til policydokument: Henrik Lystad


1230: Sentrale spørsmål (omstilling til sirkulær økonomi, konkurransedyktighet, marked, nasjonal kapasitet, krav til utsortering etc.)
Innledninger fra ulike ståsted (5-10 min hver):
Utsortering og Innsamling matavfall: Erfaringer fra en kommune, v/ 
Sølvi Rønnekleiv Haugedal, Asker kommune
Utsortering og Innsamling matavfall: Erfaringer fra en næringsaktør
Utfordringer og muligheter ulike innsamlingsløsninger / ulike fraksjoner (herunder matavfall i sug mm) v/ Bjørn Magnus Iversen, COWI

1515: Oppsummering og videre arbeid: Nancy Strand

Har du spørsmål, ta kontakt med:
Fagansvarlig: Jens Måge, mobil: 92 29 22 62, Epost: jens.maage@avfallnorge.no
Fagansvarlig: Håkon Bratland, mobil: 97 57 85 02, E-post:haakon.bratland@avfallnorge.no

 

GENERELT OM WORKSHOP I REGI AV AVFALL NORGE

Workshopbekreftelse
Workshopdeltakerne vil få tilsendt en bekreftelse på epost ved påmeldingsfristens utløp.

Workshopavgift
Workshopavgiften finner du i workshopbeskrivelsen. Faktura blir sent til deltakerne samtidig med workshopbekreftelsen.

Antall deltakere
Workshopene har et begrenset antall deltakere.
Dersom workshopen ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas etter fristens utløp.

Hotellbooking
Avfall Norge garanterer rom til alle deltakere inntil påmeldingsfristens utløp.

Avmelding
Ved avmelding inntil påmeldingsfristens utløp vil workshopavgift bli refundert. Ved avmelding etter at faktura er sendt, vil full workshopavgift bli belastet.
Workshopdeltaker kan erstattes med en kollega, dersom det er ønskelig må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren og erstatters kontaktinformasjon.

Avlysning
Avfall Norge forbeholder seg retten til å avlyse workshop dersom antall deltakere ikke er tilstrekkelig. Dersom workshopavgift allerede er innbetalt ved avlysning vil denne bli refundert.
 

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo