Workshop i nettverk for offentlige anskaffelserAvfall Norge og Norsk Industri fortsetter samarbeidet om offentlige anskaffelser innen avfall og gjenvinning. Hensikten er å legge til rette for erfaringsutveksling mellom oppdragsgivere og leverandører, og bidra til at det forsetas best mulige offentlige anskaffelser.

På denne workshopen møter du bl.a. et panel med rådgivere som utfordres på sine erfaringer med å bistå kommuner med å få til gode offentlige anskaffelser, og hva konsulentenes rolle bør være i slike prosesser?

I tillegg kommer får du høre om leverandørenes tanker om hvordan "drømmeanbudet" kan utformes og KOFAs erfaringer mht. både typiske årsaker til klager og avvisningsgrunner. Det blir også diskusjon om ikke-økonomiske tildelingskriterier ifm. at det utarbeides en ny veileder på dette området. Bellona kommer også for å si hvordan de tenker bransjen kan sette miljøkriterier ved offentlige innkjøp.Meld deg på innen 1. oktober, etter den datoen øker prisen med kr.500,-

 
09.30-10.00 Registrering  
10.00-10.15 Velkommen  
10.15-11.15 Konsulentenes erfaringer med offentlige anskaffelser.
Panelsamtale med muligheter for innspill fra salen.
Samtale med representanter fra COWI, Albaran, Hjellnes, Asplan
 
11.15-11.30 Pause med lett servering  
11.30-12.15 «Drømmeanbudet - 
hvordan fremme innovasjon, næringsutvikling og kreativitet».
Representanter fra Franzefoss Gjenvinning
og Ragn Sells
12.15-12.45 Hvodan synes miljøstiftelsen Bellona miljøkriterier i anbud skal settes? Hallstein Havåg, fagsjef Bellona
12.45-13.00 Spørsmål fra salen  
13.00-14.00 Lunch  
14.00-14.30 Mepex presenterer problemstillinger i den kommende «Veileder – ikke økonomiske tildelingskriterier» Frode Syversen, Mepex
14.30-15.00 Erfaringer med klagesaker – typiske årsaker til klager og avvisningsgrunner. Andreas Wahl, advokat i Bull og Co
15.00-15-15 Avslutning og innspill til tema til neste workshop  
 
Radisson Blu Oslo Airport Hotel, Gardermoen
Har du spørsmål, ta kontakt med:
Fagansvarlig: Malin Granlund, mobil: 95 90 36 91, Epost: malin.granlund"avfallnorge.no
Kurssekretær: Karin Halvorsen, telefon sentralbord 24 14 66 00, Epost: karin.halvorsen@avfallnorge.no

GENERELT OM WORKSHOP I REGI AV AVFALL NORGE

Workshopbekreftelse
Workshopdeltakerne vil få tilsendt en bekreftelse på epost ved påmeldingsfristens utløp.

Workshopavgift
Workshopavgiften finner du i workshopbeskrivelsen. Faktura blir sent til deltakerne samtidig med workshopbekreftelsen.

Antall deltakere
Workshopene har et begrenset antall deltakere.
Dersom workshopen ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas etter fristens utløp.

Hotellbooking
Avfall Norge garanterer rom til alle deltakere inntil påmeldingsfristens utløp.

Avmelding
Ved avmelding inntil påmeldingsfristens utløp vil workshopavgift bli refundert. Ved avmelding etter at faktura er sendt, vil full workshopavgift bli belastet.
Workshopdeltaker kan erstattes med en kollega, dersom det er ønskelig må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren og erstatters kontaktinformasjon.

Avlysning
Avfall Norge forbeholder seg retten til å avlyse workshop dersom antall deltakere ikke er tilstrekkelig. Dersom workshopavgift allerede er innbetalt ved avlysning vil denne bli refundert.
 

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo