Policyworkshop energiutnyttelse

Avfall Norge skal vedta nye policydokumenter på viktige områder for våre medlemmer. For å sikre en best mulig prosess med involvering inviteres alle medlemmene til en policyworkshop på energiutnyttelse av avfall. Målet er å danne grunnlaget for felles forståelse av den rollen som forbrenning med energiutnyttelse skal ha i norsk avfallshåndtering framover og hvilke rammer dette skal skje innenfor.

Det er begrenset antall plasser, i første omgang vil vi derfor begrense antall plasser til maks 2 per virksomhet.

Workshopen er gratis, men de som melder seg på og ikke møter vil bli belastet med kr.500,-

 


Program:
Foreløpig program (innledere bekreftes fortløpende)
1130: Enkel lunsjbevertning
1200: Innledning Nancy Strand: Arbeid med rammebetingelser i Avfall Norge, policydokumentenes rolle og prosess for endelig vedtak
1215: Kort gjennomgang av utkast til policydokument: Henrik Lystad
1230: Innledninger fra ulike ståsted (5-10 min hver): Energigjenvinningsanlegg (Returkraft), kommune (Vesar), næringsavfallsaktør (Norsk Gjenvinning), megler (Rekom)
1330: Gjennomgang av sentrale spørsmål (Omstilling for konkurransedyktighet, marked eller nasjonal kapasitet, krav til sortering, allokering av CO2-utslipp etc.)
1515: Oppsummering og videre arbeid: Nancy Strand
 
Har du spørsmål, ta kontakt med:
Fagansvarlig: Henrik Lystad, mobil: 90 91 93 60, Epost: henrik.lystad@avfallnorge.no
Fagansvarlig: Roy Ulvang, mobil: 91 72 42 04, Epost: roy.ulvang@avfallnorge.no
Kurssekretær: Karin Halvorsen, telefon sentralbord 24 14 66 00, Epost: karin.halvorsen@avfallnorge.no

GENERELT OM WORKSHOP I REGI AV AVFALL NORGE

Workshopbekreftelse
Workshopdeltakerne vil få tilsendt en bekreftelse på epost ved påmeldingsfristens utløp.

Workshopavgift
Workshopavgiften finner du i workshopbeskrivelsen. Faktura blir sent til deltakerne samtidig med workshopbekreftelsen.

Antall deltakere
Workshopene har et begrenset antall deltakere.
Dersom workshopen ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas etter fristens utløp.

Hotellbooking
Avfall Norge garanterer rom til alle deltakere inntil påmeldingsfristens utløp.

Avmelding
Ved avmelding inntil påmeldingsfristens utløp vil workshopavgift bli refundert. Ved avmelding etter at faktura er sendt, vil full workshopavgift bli belastet.
Workshopdeltaker kan erstattes med en kollega, dersom det er ønskelig må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren og erstatters kontaktinformasjon.

Avlysning
Avfall Norge forbeholder seg retten til å avlyse workshop dersom antall deltakere ikke er tilstrekkelig. Dersom workshopavgift allerede er innbetalt ved avlysning vil denne bli refundert.
 

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo