Nettverksseminar øk/adm

Årets seminar er rettet mot virksomhetsstyring og nøkkeltall. Vi går inn i hvordan nøkkeltall kan benyttes til utvikling og forbedring av egen virksomhet.

I år har vi fått inn sterke navn fra Avinor, Alcoa og Returkraft, samt en grundig beskrivelse av hvordan benchmarking kan benyttes i forbedringsarbeidet. I tillegg får vi en gjennomgang av hvordan nøkkeltall rapporteres i BIR og REN.

Som oppfølging fra forrige seminar vil SHMIL fortelle om deres erfaringer med sin leverandør av verktøy.

Etter tilbakemeldingene fra forrige samling legges det opp til noe gruppe-/casebasert aktivitet, for å gi enda mer læring og kompetanseoverføring mellom deltaker og egne bedrifter.

 

Foredragsholdere
Konserndirektør drift og infrastruktur Stine Ramstad Westby, Avinor
Adm dir Kathrine Næss, Alcoa Mosjøen
Økonomisjef Lars Erik Harv, Returkraft
Rådgiver Erland Eggen, Energidata
 

Bedriftspresentasjoner/case
Konsernregnskapssjef Ann-Helen Sørhus Linge, BIR AS
Analysesjef John Egil Nilssen, Oslo REN
Økonomisjef Karina Eriksen, SHMIL

Nettverk for økonomi og administrasjon skal være en møteplass for de som jobber med økonomi og virksomhetsstyring i avfallsbransjen – den uformelle praten vedr hva jobber vi med og hva har vi tenkt å gjøre. Gjennom deltakelse på seminarer og møter skal de som har økonomi og administrasjon som fagfelt få idéer til forbedring og utvikling i egen bedrift/organisasjon.

Vi starter kl 10 den 23. november, og avslutter 24. november med lunsj kl 13.

Lenke til programmet finner du til venstre på denne siden.

Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Deltakeren må selv bestille og betale overnatting.
Pris rom/frokost kr.1245,-
Ved bestilling oppgi kode 1611MEETIN. Bestilles på tlf.: 74 84 36 03
Rom må bestilles innen 23.10.16
Har du spørsmål, ta kontakt med:
Fagansvarlig: Henrik Nesheim, mobil: 91823607, Epost: henrik.nesheim@avfallnorge.no
Kurssekretær: Karin Halvorsen, telefon sentralbord 24 14 66 00, Epost: karin.halvorsen@avfallnorge.no

Foredragsholdere
Konserndirektør drift og infrastruktur Stine Ramstad Westby, Avinor
Adm dir Kathrine Næss, Alcoa Mosjøen
Økonomisjef Lars Erik Harv, Returkraft
Rådgiver Erland Eggen, Energidata
 

Bedriftspresentasjoner/case
Konsernregnskapssjef Ann-Helen Sørhus Linge, BIR AS
Analysesjef John Egil Nilssen, Oslo REN
Økonomisjef Karina Eriksen, SHMIL

 
GENERELT OM KURS I REGI AV AVFALL NORGE

Kurs-/seminarbekreftelse
Deltakerne skal motta en automatisk bekreftelse på at Avfall Norge har mottatt påmelding umiddelbart. Deretter vil deltakerne få tilsendt en endelig bekreftelse på epost ved påmeldingsfristens utløp.

Kurs-/seminaravgift
Kursavgiften finner du i beskrivelsen av arrangementet. Faktura blir sent til deltakerne samtidig med kurs-/seminarbekreftelsen.

Antall deltakere
Minimum antall deltakere på våre kurs er 10. På seminarer varierer antallet noe.
Kursene og seminarene har et begrenset antall deltakere.
Dersom arrangementet ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas etter fristens utløp.

Hotellbooking
Avfall Norge garanterer rom til alle deltakere inntil påmeldingsfristens utløp, når overnatting er inkludert i kurs-/seminarpakken.

Avmelding
Ved avmelding inntil påmeldingsfristens utløp vil kurs-/seminaravgift bli refundert. Ved avmelding etter at faktura er sendt, vil full deltakeravgift bli belastet.
Deltakeren kan erstattes med en kollega, dersom det er ønskelig må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren og erstatters kontaktinformasjon.

Avlysning
Avfall Norge forbeholder seg retten til å avlyse arrangementer dersom antall deltakere ikke gjør det økonomisk forsvarlig å gjennomføre. Dersom deltakeravgift er innbetalt når arrangementet avlyses, vil den bli refundert.

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo