Deponikurs

Meld deg på innen 7. oktober, etter den datoen øker prisen med kr.500,-

Denne gangen kommer deponikurset i ny drakt!
Kurset har gjennomgått en revidering og fått ny sammensetning av innhold.
Noe av innholdet fra det gamle kurset er fjernet og noe nytt har kommet til, blant annet er det kommet en del om avslutning og etterdrift av deponier.

Vi ønsker også å aktivisere kursdeltakerne med interaktive spørreundersøkelser om det som er gjennomgått.
Dette pleier det å bli god stemning av!
Kurset går over to fulle dager hvor vi tar en hyggelig middag på kvelden etter første dag.


Minimum antall deltakere: 15
 

Kurs i drift av deponi
 
Dag 1. kl 09.45-17.00
1.       Lover og Forskrifter,  
          Aktuelle lover og forskrifter
          Tillatelser
          Hvem er myndighetene våre?
2.       Hva skjer i deponi.
          Gassproduksjon, hva er deponigass.
          Setninger
          Sigevann
3.       Hva er lov å deponere?

kl 11.30-12.15           Lunch

4.       kahoot
5.       Miljøovervåking vann
          Sigevann, sediment
          Grunnvann/overflatevann

Kl 13.30-13.45          pause

6.      Innføring i mottakskontroll  
         Prinsipper, stikkprøver, kontroll i vekta, kontroll av dokumentasjon
         Elektronisk skjema, basiskarakterisering.
 
7.       Miljøovervåking gass
         Sikkerhet
          Drift av gassanlegg (energigjenvinningsfokus vs arbeidsmiljø og klima)
          Diffuse utslipp, flux målinger, varmesøkende kamera, metoder, hensikt, usikkerhet
          Måling, håndtering ved lekkasjer, tett leire kontra biofilter
          Behandling av gassen, fakling, motor, stirling motor, fyrkjel, gassklokke, oksidasjonsdekke

Kl 15.45-16.15 pause

8.       kahoot
 
Dag 2, kl 08.30-15.30

1.       Forskrifter
2.       Miljøovervåkning fortsettelse.
          Miljørapportering til myndigheter
          Når trappe ned overvåkingen?
          Nivå for oppfølging i etterdriftsfasen
         Setninger, måling, kontroll –hva er hensikten, nytten? Er det noen som etterspør dette?
 
Kl 09.45               Pause
 
3.       Bunn og sidetetting av deponier
4.       kahoot

kl 11.30                Lunch

5.       Avslutning av deponi
          Informasjon til plan og bygningsetater
          Avslutningsplan
          Avslutningskrav
          Utførelse
          Sluttdokumentasjon, driftsprosedyrer
          Sluttbefaring og godkjenning fra myndigheter
 
 
Kl 13.45               pause
 
6.       Etterdrift av deponi
          Overvåkningsprogram for etterdriftstiden 
          Problemstillinger i etterdriftstiden
7.       Evaluering
8.       kl 15.30 Avslutning og avreise
 
 
 
Park Inn Oslo Airport Hotel, Gardermeon
 

Rommene kan evt også bestilles på tlf: 02525. Kode AN1116 må da oppgis.

 

Pris pr.enkeltrom er kr 1395,- inkludert frokost.

 

Rommene frigis den 09 Oktober 2016.

Rom kan også bestilles via link:
http://www.parkinn.com/booking-entrance?language=en&sitaCode=OSLPQ&adults_room1=1&rooms=1&children_room1=0&arrival=09/11/2016&departure=10/11/2016&paccode=AN1116

 

Har du spørsmål, ta kontakt med:
Fagansvarlig: Malin Granlund, mobil: 95903691, Epost: malin.granlund@avfallnorge.no
Kurssekretær:
Karin Halvorsen, telefon sentralbord 24 14 66 00
Epost: karin.halvorsen@avfallnorge.no
Kursholdere er:
Marit Askelien fra Movar
og
Halvor Røsbak Feragen fra Oslo kommune, Renovasjonsetaten.
GENERELT OM KURS I REGI AV AVFALL NORGE

Kurs-/seminarbekreftelse
Deltakerne skal motta en automatisk bekreftelse på at Avfall Norge har mottatt påmelding umiddelbart. Deretter vil deltakerne få tilsendt en endelig bekreftelse på epost ved påmeldingsfristens utløp.

Kurs-/seminaravgift
Kursavgiften finner du i beskrivelsen av arrangementet. Faktura blir sent til deltakerne samtidig med kurs-/seminarbekreftelsen.

Antall deltakere
Minimum antall deltakere på våre kurs er 10. På seminarer varierer antallet noe.
Kursene og seminarene har et begrenset antall deltakere.
Dersom arrangementet ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas etter fristens utløp.

Hotellbooking
Avfall Norge garanterer rom til alle deltakere inntil påmeldingsfristens utløp, når overnatting er inkludert i kurs-/seminarpakken.

Avmelding
Ved avmelding inntil påmeldingsfristens utløp vil kurs-/seminaravgift bli refundert. Ved avmelding etter at faktura er sendt, vil full deltakeravgift bli belastet.
Deltakeren kan erstattes med en kollega, dersom det er ønskelig må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren og erstatters kontaktinformasjon.

Avlysning
Avfall Norge forbeholder seg retten til å avlyse arrangementer dersom antall deltakere ikke gjør det økonomisk forsvarlig å gjennomføre. Dersom deltakeravgift er innbetalt når arrangementet avlyses, vil den bli refundert.

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo