Produsentansvarsdagen

Avfall Norge invitere med dette til et nytt seminar som vi kaller Produsentansvarasdagen. Dette seminarer er det første seminaret i en serie som skal bli et årlig seminar fra Avfall Norge.
 
Dette første seminaret legger vi opp som en workshop der inviterte foredragsholdere som  holder korte innledning der vi etterkant åpner for diskusjoner. De inviterte foredragsholderne er noen av de viktigste aktørene som jobber med produsentansvar i Norge, enten direkte igjennom sin rolle som avfallsbesitter, returselskap eller behandler av produsentansvarsavfall. Avfall Norge ønsker med dette seminaret å samle hele bransjen for å diskutere og videreutvikle produsentansvaret.  og rom for diskusjoner om produsentansvaret.
 
Bakteppet for denne dagen er blant annet nye og kommende føringer fra EU for produsentansvaret – krav til rapportering, kostnadsdekning, målemetoder er sentrale stikkord. I tillegg har Miljødirektoratet kommet med forslag til forskrift til emballasjeavfall i Norge, som de kommer å presenterer,  og det er også snakk om en mulig produsentansvarsordning på fritidsbåter. Produsentansvaret er med andre ord levende aktuelt i disse dager.
 
Avfall Norge ønsker med denne dagen ikke bare å problematisere, vi ønsker også å fremheve at produsentansvarsordningene er en av de mest suksessfulle ordningene vi har for avfallshåndtering per i dag !
 
 Avfall Norge jobber i disse dager med å utvikle nye policyer, blant annet for produsentansvar, og erfaringer fra denne dagen vil bli tatt med videre i dette arbeidet.
 
Programmet vil bli delt i to bolker, en bolk for emballasje og en bolk for EE avfall. Det vil være mulig å være med på enkelte deler av dagen om det er ønskelig.
Program, se venstre side under påmeldingsknappen
KS Agenda, Haakon VII's gate 9, 0114 Oslo (ved Nationaltheateret stasjon)
Har du spørsmål, ta kontakt med:
Fagansvarlig: Håkon Bratland, mobil: 97578502, Epost: hakon.bratland@avfallnorge.no
Kurssekretær: Karin Halvorsen, telefon sentralbord 24 14 66 00, Epost: karin.halvorsen@avfallnorge.no

GENERELT OM WORKSHOP I REGI AV AVFALL NORGE

Workshopbekreftelse
Workshopdeltakerne vil få tilsendt en bekreftelse på epost ved påmeldingsfristens utløp.

Workshopavgift
Workshopavgiften finner du i workshopbeskrivelsen. Faktura blir sent til deltakerne samtidig med workshopbekreftelsen.

Antall deltakere
Workshopene har et begrenset antall deltakere.
Dersom workshopen ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas etter fristens utløp.

Hotellbooking
Avfall Norge garanterer rom til alle deltakere inntil påmeldingsfristens utløp.

Avmelding
Ved avmelding inntil påmeldingsfristens utløp vil workshopavgift bli refundert. Ved avmelding etter at faktura er sendt, vil full workshopavgift bli belastet.
Workshopdeltaker kan erstattes med en kollega, dersom det er ønskelig må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren og erstatters kontaktinformasjon.

Avlysning
Avfall Norge forbeholder seg retten til å avlyse workshop dersom antall deltakere ikke er tilstrekkelig. Dersom workshopavgift allerede er innbetalt ved avlysning vil denne bli refundert.
 

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo