Deponiseminar

Velkommen til årets deponisseminar!


Igjen velger Avfall Norge å ha deponiseminaret på Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen.

Vi har valgt å starte seminaret på ettermiddagen den 12.oktober kl 16.00.

Denne ettermiddagen skal fylles med to innlegg før vi går til middag på hotellet kl 19.00.

Vi skal få høre om utfordringene med avfallsforskriften og hvordan klassifisere avfall riktig av Randi Warland Kortegaard fra Norsk Gjenvinning.

Vi skal også bli dratt gjennom hvordan vi bør ta prøver av avfallet som sendes til laboratoerier for analyse ved Torgeir Rødsand fra ALS Laboratory group.Dag 2 starter kl 09.00.

Programmet begynner å ta form og dette er blant annet bestemt.- Gass, målinger av potensiale og diffuse utslipp

- Sigevannsrensing, ulike metoder og teknologi

- Hovedelementer man bør tenke på i forbindelse med avslutning og etterdrift av deponi  

- Studie av ulike toppdekker på deponi

- Erfaringer fra etterdrift av deponier

- Manglende samsvar mellom avfallsforskriften og forurensingsforskriften I tillegg kommer Avfall Norge til å legge fram tanker om hvordan deponier og sirkulær økonomi henger sammen.Innholdet vil bli oppdatert etterhvert som brikkene faller på på plass.

Meld deg på allerede nå, det blir garantert to nyttige dager! Fra 10. september øker prisen med kr.500,- 

Foreløpig program, endringer kam komme.

Deponiseminar 12-13.oktober 2016
Radisson SAS Gardermoen
 
12.oktober
16.00 – 16.30 Registrering  
16.30 Velkommen Møteleder
16.45 – 17.15 Regelverkforståelse- utfordringer med avfallsforskriften – hvordan klassifisere riktig? Randi Warland Kortegaard, NG
17.15 - 17.45 Prøvetaking, håndtering og analyser. (Mottakskontroll) Torgeir Rødsand fra ALS laboratorier
19.00 Middag i hotellrestauranten  
 
13. oktober
09.00- 09.05  Velkommen  
09.05-09.30  Deponier og sirkulær økonomi.
 Tanker rundt Avfall Norges policy for depoier.
 Avfall Norge ved Nancy Strand
09.30-10.00 Prosjekt "Valg av renseløsning på deponi" presenterer ulike problemstillinger.
 
Bjørn E. Berg
10.00 - 10.30 Rense sigevann til god vannkvalitet, hvor lett er det?  Glenn Karlsen, Roaf
10.30 -10.45 Pause  
10.45-11.15 Studie om ulike typer toppdekke på deponi. Lale Andreas, Universitetet i Luleå
11.15-11.30 spørsmål fra salen  
11.30-12.30 Lunch  
12.30-13.00 Gassberegninger og tiltak på gassanlegg.
 
Halvor Røsbak Feragen, Oslo  kommune Renovasjonsetaten
 
13.00-13.30 Diffuse utslipp - hva slags gasser er det og hva kan man gjøre for å redusere disse? Jon Stiansen, Clairs
13.30-13.45 Pause  
13.45-14.15

Presentasjon av veilederen, "Avslutning og etterdrift av deponier"

 Angela Miller, DNV-GL
14.15-14.45 Våre erfaringer med etterdrift av deponier – hvilke utfordringer har vi hatt?

Ketil Haarstad, Nibio

14.45-15.15 Manglende samsvar i regelverket? Jeanette Syvertsen og Randi Warland Kortegaard, Norsk Gjenvinning
15.15- 15.30 Klimasats; en støtteordning for klimagassreduserende tiltak. Hvordan er dette aktuelt for deponiene? Anne Melbø, Fylkesmannen Sogn og Fjordane
15.30 Avslutning  
Radisson Blu Oslo Airport Hotel, Gardermoen

 

 

Utvidet  frist til 12.september for at de skulle få litt ekstra tid til å bestille rom

 Det vil være en annen pris på rom som bestilles nå fremover.

 Dersom noen ønsker overnattingsrom kan de ringe Individuell rombooking på 02525.
De kan oppgi koden AN1016 for at de skal få overnatting til rett arrangement.Alle deltakere bestiller og betaler selv overnatting, pris for enkeltrom kr.1317,-
Husk å huke av for den datoen du vil ha rom. Det er åpent for rom til denne prisen fra den 11-13.oktober. Derfor er det viktig at du velger rett dato slik at du har rom den dagen du vil :)

https://www.radissonblu.com/reservation/cityRateSearch.do?rateSearchForm.crossBrandSearch=thisBrandOnly&rateSearchForm.o[0].c=0&rateSearchForm.hotelCodes=OSLZR&rateSearchForm.checkinDate=10/11/2016&rateSearchForm.checkoutDate=10/12/2016&rateSearchForm.numberRooms=1&promotionalCode=AN1016&language=en&rateSearchForm.o[0].a=1&

Evnt kan de ringe på 02525 med ref: AN1016 
Har du spørsmål, ta kontakt med:
Fagansvarlig: Malin Granlund, mobil: 95 90 36 91, Epost: malin.granlund@avfallnorge.no
Kurssekretær: Karin Halvorsen, telefon sentralbord 24 14 66 00, Epost: karin.halvorsen@avfallnorge.no
GENERELT OM KURS I REGI AV AVFALL NORGE

Kurs-/seminarbekreftelse
Deltakerne skal motta en automatisk bekreftelse på at Avfall Norge har mottatt påmelding umiddelbart. Deretter vil deltakerne få tilsendt en endelig bekreftelse på epost ved påmeldingsfristens utløp.

Kurs-/seminaravgift
Kursavgiften finner du i beskrivelsen av arrangementet. Faktura blir sent til deltakerne samtidig med kurs-/seminarbekreftelsen.

Antall deltakere
Minimum antall deltakere på våre kurs er 10. På seminarer varierer antallet noe.
Kursene og seminarene har et begrenset antall deltakere.
Dersom arrangementet ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas etter fristens utløp.

Hotellbooking
Avfall Norge garanterer rom til alle deltakere inntil påmeldingsfristens utløp, når overnatting er inkludert i kurs-/seminarpakken.

Avmelding
Ved avmelding inntil påmeldingsfristens utløp vil kurs-/seminaravgift bli refundert. Ved avmelding etter at faktura er sendt, vil full deltakeravgift bli belastet.
Deltakeren kan erstattes med en kollega, dersom det er ønskelig må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren og erstatters kontaktinformasjon.

Avlysning
Avfall Norge forbeholder seg retten til å avlyse arrangementer dersom antall deltakere ikke gjør det økonomisk forsvarlig å gjennomføre. Dersom deltakeravgift er innbetalt når arrangementet avlyses, vil den bli refundert.

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo