Driftsforum Biogass

Biogass driftsforum er biogassbransjens møteplass for driftsledere, operatører og leverandører av utstyr som vil dele erfaringer og diskutere drift av biogassanlegg.

NB: DELTAKERNE BESTILLER SELV OVERNATTING. Les mer under fanen sted/hotell.

Ved påmelding etter 10. oktober går seminaravgiften opp med kr 500.

Har du problemer med LOGG INN, ta kontakt med sekretariatet på epost: post@avfallnorge.no eller telefon: 24 14 66 00

Høstens Driftsforum for biogass arrangeres i Stavanger 10.-11. november, lunsj til lunsj.
Torsdag 10.11.: Lunsj og registrering fra kl 12, seminaret starter kl 13.
Fredag 11.11.: Vi avslutter med lunsj kl 12

Lokalt vertskap denne gangen er IVAR IKS, som i disse dager starter opp sitt nye biogassanlegg på Grødaland. Samlingen vil foregå på idylliske Sola Strandhotel, like ved flyplassen. Det blir også en befaring til anlegget på Grødaland.

Målgruppen for driftsforum biogass er alle med interesse for biogass, men spesielt de som arbeider med biogass i praksis. Hensikten er å komme sammen for å dele driftserfaringer, slik at vi kan lære av hverandre. Det er defor lagt opp til at deltakerne tar med sine erfaringer, og deler dette med andre. Driftsforumet er ikke et mesterskap i å vise fram hvem som er flinkest, men en ærlig og åpen samling der vi ved å utveksle erfaringer bidrar til å gjøre hverandre gode!

Vi vil gjerne ha innspill, forslag og kommentarer til dette. Kom med ønsker til drifts-tema som dere ønsker skal tas opp.
Gå inn på fanen "program" og les mer.

Medlemmer av Norsk Vann og Avfall Norge får medlemspris.

NB: DELTAKERNE BESTILLER SELV OVERNATTING. Les mer under fanen sted/hotell under.
Ved påmelding etter 10. oktober går seminaravgiften opp med kr 500.
Har du problemer med LOGG INN, ta kontakt med sekretariatet på epost: post@avfallnorge.no eller telefon: 24 14 66 00

Arrangementet på Facebook.
KOM MED INNSPILL!
Programkomiteen for årets driftsforum er Helene Lie, IVAR IKS, Arne Haar, Norsk Vann, og Jens Måge, Avfall Norge.

Vi ønsker dine innspill og ønsker for hvilke tema som skal tas opp. I år inviterer vi også leverandører som leverer anlegg og utstyr, til å innlede med driftstemaer aktuelle for anleggseiere. I tillegg til driftsrelaterte tema og erfaringsutveksling, vil det også bli presentert noen mer overordnede temaer.
Eksempler på dette er status for myndighetenes arbeid med oppfølging av biogasstrategien, status for gjødselvareforskriften, arbeidet med en norsk fosforstrategi.

De driftsrelaterte tema som så langt peker seg ut til årets driftsforum er:
  • Innblanding av ulike substrat til biogassanlegg – type substrat, egenskaper, forbehandling, innblanding – blandeforhold etc
  • Oppstart av råtneanlegg – utfordringer
  • Bruk av polymer til for-avvanning og etter-avvanning, egenskaper og utfordringer
  • Struvitt – utfelling - erfaringer, kontroll, fjerning
  • Energistyring, energioptimalisering
  • Oppgradering av biogass
Vi vil gjerne ha innspill, forslag og kommentarer til dette. Kom gjerne med egne ønsker til driftstemaer som dere ønsker skal tas opp.
Innspill kan sendes på epost til Jens Måge og Arne Haarr (klikk på navnet for å sende epost).

Kort program (se fullt program i PDF til venstre):

Torsd 10. nov
12 - 13  Lunsj og registrering
13 - 14  Innledere - diskusjon
14.30 - 18.40  Befaring til IVARs nye biogassanlegg på Grødaland, besøk på Jærmuseet og deres biogassutstilling på veien
19.30 -      Middag

Fred 11. nov
8:30 - 12 Innledere - diskusjon
12 - 13  Avslutning - lunsj


 
Deltakere må selv bestille og betale overnatting.
Pris rom/frokost kr. 1.495,-
Rom bookes direkte til hotellet på telefon: 51 94 30 00 eller epost: booking@sola-strandhotel.no
Oppgi ref.: "Avfall Norge"
Rom må bookes innen to uker før ankomst = 27. oktober
Har du spørsmål, ta kontakt med:
Fagansvarlig: Jens Måge, mobil: 92 29 22 62, Epost: jens.maage@avfallnorge.no
Kurssekretær: Karin Halvorsen, telefon sentralbord 24 14 66 00, Epost: karin.halvorsen@avfallnorge.no
GENERELT OM KURS I REGI AV AVFALL NORGE

Kurs-/seminarbekreftelse
Deltakerne skal motta en automatisk bekreftelse på at Avfall Norge har mottatt påmelding umiddelbart. Deretter vil deltakerne få tilsendt en endelig bekreftelse på epost ved påmeldingsfristens utløp.

Kurs-/seminaravgift
Kursavgiften finner du i beskrivelsen av arrangementet. Faktura blir sent til deltakerne samtidig med kurs-/seminarbekreftelsen.

Antall deltakere
Minimum antall deltakere på våre kurs er 10. På seminarer varierer antallet noe.
Kursene og seminarene har et begrenset antall deltakere.
Dersom arrangementet ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas etter fristens utløp.

Hotellbooking
Avfall Norge garanterer rom til alle deltakere inntil påmeldingsfristens utløp, når overnatting er inkludert i kurs-/seminarpakken.

Avmelding
Ved avmelding inntil påmeldingsfristens utløp vil kurs-/seminaravgift bli refundert. Ved avmelding etter at faktura er sendt, vil full deltakeravgift bli belastet.
Deltakeren kan erstattes med en kollega, dersom det er ønskelig må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren og erstatters kontaktinformasjon.

Avlysning
Avfall Norge forbeholder seg retten til å avlyse arrangementer dersom antall deltakere ikke gjør det økonomisk forsvarlig å gjennomføre. Dersom deltakeravgift er innbetalt når arrangementet avlyses, vil den bli refundert.

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo