Grunnkurs Avfall og gjenvinning



Kurset er tilpasset alle som trenger en grunnleggende innføring i avfallsbransjen og avfallshåndtering.

Alle som er nyansatt i avfallsbransjen bør gå dette kurset, men også du som er på sentralbordet og i regnskapsavdelingen.

NB: DELTAKERNE BESTILLER SELV OVERNATTING. Les mer under fanen sted/hotell under.

Meld deg på innen 23. oktober, etter denne datoen går kursprisen opp med kr. 500.

Har du problemer med LOGG INN, ta kontakt med sekretariatet på epost: post@avfallnorge.no eller telefon: 24 14 66 00.


Kurset er egnet for de som er nye i bransjen, både i administrasjon og som jobber på ulike anlegg.
Kurset gir en grunnleggende opplæring om lovverk, myndighetenes målsetting, sorteringsordninger, ulike behandlingsmåter, returselskaper med mer.
GRUNNKURS AVFALL OG GJENVINNING
OPPDATERT PROGRAM, kan bli endret
 
Dag 1 kl. 10-16
(Lunsj 11.30-12.30)
 
Introduksjon
Avfall og forbruk: mengder og vekst i avfallsmengdene
Avfallsmål: nasjonale og internasjonale avfallsmål, avfallshierarkiet
Husholdningsavfall og næringsavfall: viktig skille
Kildesorteringsordninger: husholdningsavfall er lokalt forvaltningsansvar og gir dermed ulike ordninger rundt om i landet, vi ser på ulike ordninger
Gjenvinning: hva blir avfallet til
Produsentansvarsordninger og bransjeavtaler
Forsøpling

Middag kl. 19.oo
 
Dag 2 kl. 09:00-15:00
(Lunsj 11.30-12.30)
 
Avfallsterminologi og bransjeuttrykk
Avfallsjus: sentrale lover, forskrifter og veiledere for avfallsbransjen
Avfallets verdikjede: aspekter ved en fornuftig styring av avfallet
Oppsamling, innsamling og transport: metoder og utstyr (beholdere og biler) for husholdnings-, nærings- og hytterenovasjon
Mottak av avfall: gjenvinningsstasjoner, grovsorteringsanlegg og omlastingsstasjoner
Behandlingsmetoder og -anlegg: deponering, forbrenning, biologisk behandling, kjemisk stabilisering, sortering, dekomponering, oppgradering
HMS, arbeidsmiljø, risiko, universell utforming
Evaluering og oppsummering
Kurset holdes på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen.

Deltakerne bestiller selv overnatting:
Overnatting bestilles av deltakeren selv, per mail til: arrangement.choa@choice.no

og betales individuelt og gjøres opp direkte til hotellet.
Ved bestilling må det refereres til Avfall Norge
Romholdes til 9. november
Pris pr. enkeltrom kr. 1125,-

 
Har du spørsmål, ta kontakt med:
Kurssekretær: Karin Halvorsen, telefon sentralbord 24 14 66 00
Epost: karin.halvorsen@avfallnorge.no
Læringsmål for kurset er grunnleggende kunnskap om bransjen og avfallshåndtering.
Marianne Holen
GENERELT OM KURS I REGI AV AVFALL NORGE

Kurs-/seminarbekreftelse
Deltakerne skal motta en automatisk bekreftelse på at Avfall Norge har mottatt påmelding umiddelbart. Deretter vil deltakerne få tilsendt en endelig bekreftelse på epost ved påmeldingsfristens utløp.

Kurs-/seminaravgift
Kursavgiften finner du i beskrivelsen av arrangementet. Faktura blir sent til deltakerne samtidig med kurs-/seminarbekreftelsen.

Antall deltakere
Minimum antall deltakere på våre kurs er 10. På seminarer varierer antallet noe.
Kursene og seminarene har et begrenset antall deltakere.
Dersom arrangementet ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas etter fristens utløp.

Hotellbooking
Avfall Norge garanterer rom til alle deltakere inntil påmeldingsfristens utløp, når overnatting er inkludert i kurs-/seminarpakken.

Avmelding
Ved avmelding inntil påmeldingsfristens utløp vil kurs-/seminaravgift bli refundert. Ved avmelding etter at faktura er sendt, vil full deltakeravgift bli belastet.
Deltakeren kan erstattes med en kollega, dersom det er ønskelig må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren og erstatters kontaktinformasjon.

Avlysning
Avfall Norge forbeholder seg retten til å avlyse arrangementer dersom antall deltakere ikke gjør det økonomisk forsvarlig å gjennomføre. Dersom deltakeravgift er innbetalt når arrangementet avlyses, vil den bli refundert.

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo