Seminar: Det kommunale ansvaret - Utfordringer i det grønne skiftet.

Seminar om det kommunale ansvaret - anskaffelser, kommunal juss og produsentansvar. Hvordan møter vi utfordringene i et grønt skilte?

Dette seminaret tar over for det tidligere juss-seminaret. Årets seminar tar opp offentlige anskaffelser i sirkulær økonomi perspektiv, juridiske temaer som samtykke til innsamling og det kommunale næringsavfallet, samt produsentansvarets utfordringer.

Det eneste av Avfall Norges seminar som utelukkende tar opp temaer knyttet til det kommunale ansvaret. Relevante juridiske, tekniske og praktiske sider knyttet til husholdningsavfall og offentlig renovasjon.

Tidspunkt: 15.september, kl. 0900-16.30. Det legges opp til en felles middag på kvelden den 14.9 for deltakere som ankommer dagen før.

Ved påmelding etter 15.august, går deltakerprisen opp med kr 500,-.

 

SEMINAR BESKRIVELSE:
Dette seminaret tar over for det tidligere juss-seminaret. Årets seminar tar opp offentlige anskaffelser i sirkulær økonomi perspektiv, juridiske temaer som samtykke til innsamling og det kommunale næringsavfallet, samt produsentansvarets utfordringer.

Det eneste av Avfall Norges seminar som utelukkende tar opp temaer knyttet til det kommunale ansvaret. Relevante juridiske, tekniske og praktiske sider knyttet til husholdningsavfall og offentlig renovasjon.

Tidspunkt: 15.september, kl. 0900-16.30. Det legges opp til en felles middag på kvelden den 14.9 for deltakere som ankommer dagen før.

Ved påmelding etter 15.august, går deltakerprisen opp med kr 500,-.

Målgruppe:
Beslutningstakere og saksbehandlere i kommuner og offentlig eide avfallsselskaper som til daglig jobber med oppgaver innenfor det kommunale ansvaret og anskaffelser. Seminaret er åpent for alle.
 


Dette seminaret tar over for det tidligere juss-seminaret. Årets seminar tar opp offentlige anskaffelser i sirkulær økonomi perspektiv, juridiske temaer som samtykke til innsamling og det kommunale næringsavfallet, samt produsentansvarets utfordringer.

Foreløpig program kan laste ned. Det kan bli gjort mindre endringer i programmet frem mot seminarstart
 
Ønsker du overnatting kan du bestille dette via linken nedenfor:
Park Inn by Radisson Oslo Airport


 


Har du spørsmål, ta kontakt med:
Fagansvarlig: Roy Ulvang, mobil: 91 72 42 04, Epost: roy.ulvang@avfallnorge.no
Kurssekretær: Karin Halvorsen, telefon sentralbord 24 14 66 00, Epost: karin.halvorsen@avfallnorge.no

GENERELT OM KURS I REGI AV AVFALL NORGE

Kurs-/seminarbekreftelse
Deltakerne skal motta en automatisk bekreftelse på at Avfall Norge har mottatt påmelding umiddelbart. Deretter vil deltakerne få tilsendt en endelig bekreftelse på epost ved påmeldingsfristens utløp.

Kurs-/seminaravgift
Kursavgiften finner du i beskrivelsen av arrangementet. Faktura blir sent til deltakerne samtidig med kurs-/seminarbekreftelsen.

Antall deltakere
Minimum antall deltakere på våre kurs er 10. På seminarer varierer antallet noe.
Kursene og seminarene har et begrenset antall deltakere.
Dersom arrangementet ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas etter fristens utløp.

Hotellbooking
Avfall Norge garanterer rom til alle deltakere inntil påmeldingsfristens utløp, når overnatting er inkludert i kurs-/seminarpakken.

Avmelding
Ved avmelding inntil påmeldingsfristens utløp vil kurs-/seminaravgift bli refundert. Ved avmelding etter at faktura er sendt, vil full deltakeravgift bli belastet.
Deltakeren kan erstattes med en kollega, dersom det er ønskelig må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren og erstatters kontaktinformasjon.

Avlysning
Avfall Norge forbeholder seg retten til å avlyse arrangementer dersom antall deltakere ikke gjør det økonomisk forsvarlig å gjennomføre. Dersom deltakeravgift er innbetalt når arrangementet avlyses, vil den bli refundert.

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo