Høstmøtet

Gå ikke glipp av årets Høstmøte i Avfall Norge 15.-16. november! I år er hovedtema innsamling og transport. Bossnett, returlogistikk og fremtidens transportløsninger for avfalls- og gjenvinningsbransjen står på agendaen. I år tar vi turen til Bergen, og arrangementet finner sted på Hotell Radisson Blu Royal.

Rom bestilles og betales selv av deltakeren (se under fane Sted/hotell). Rommet må bestilles innen 14. oktober for å være garantert svtalt pris kr. 1295,-

Vi får besøk av den nye ISWA-presidenten, Antonis Mavropoulos, som skal dele sine fremtidsperspektiver for avfalls- og gjenvinningsbransjen. Vi vil også høre fra Maria Sigroth, avdelingssjef for regionplanlegging i Göteborgregionens Kommunalforbund, som vil snakke om framtidens avfallshåndtering i Gøteborg.

Andreas Gillund (VESAR) og Erik Osmundsen (Norsk Gjenvinning) ser på hvordan norsk avfallsog gjenvinningsbransje skal bli klimanøytral innen 2030, og Avfall Norges egen Nancy Strand lanserer vår første årlige bransjeanalyse. 

Last ned aktuelt program i venstre marg.
Rom bestilles og betales selv av deltakere.
Rommet må bestilles innen 14. oktober for å være garantert svtalt pris kr. 1295,-
Enkeltrom: http://bit.ly/1LemzvY
Dobbeltrom: http://bit.ly/1RSHYtU
 
Har du spørsmål, ta kontakt med:
Fagansvarlig: mobil: 91 60 19 01, Epost: nancy.strand@avfallnorge.no
Kurssekretær: Karin Halvorsen, telefon sentralbord 24 14 66 00, Epost: karin.halvorsen@avfallnorge.no
GENERELT OM KURS I REGI AV AVFALL NORGE

Kurs-/seminarbekreftelse
Deltakerne skal motta en automatisk bekreftelse på at Avfall Norge har mottatt påmelding umiddelbart. Deretter vil deltakerne få tilsendt en endelig bekreftelse på epost ved påmeldingsfristens utløp.

Kurs-/seminaravgift
Kursavgiften finner du i beskrivelsen av arrangementet. Faktura blir sent til deltakerne samtidig med kurs-/seminarbekreftelsen.

Antall deltakere
Minimum antall deltakere på våre kurs er 10. På seminarer varierer antallet noe.
Kursene og seminarene har et begrenset antall deltakere.
Dersom arrangementet ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas etter fristens utløp.

Hotellbooking
Avfall Norge garanterer rom til alle deltakere inntil påmeldingsfristens utløp, når overnatting er inkludert i kurs-/seminarpakken.

Avmelding
Ved avmelding inntil påmeldingsfristens utløp vil kurs-/seminaravgift bli refundert. Ved avmelding etter at faktura er sendt, vil full deltakeravgift bli belastet.
Deltakeren kan erstattes med en kollega, dersom det er ønskelig må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren og erstatters kontaktinformasjon.

Avlysning
Avfall Norge forbeholder seg retten til å avlyse arrangementer dersom antall deltakere ikke gjør det økonomisk forsvarlig å gjennomføre. Dersom deltakeravgift er innbetalt når arrangementet avlyses, vil den bli refundert.

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo