Avlyst Lederforum for kvinner

Lederforum for kvinner i avfall- og gjenvinningsbransjen henvender seg til alle kvinner som har lyst til å utvikle seg som ledere. Vi tar opp generelle tema knyttet til ledelse, og deler erfaringer fra ulike situasjoner vi møter på i jobbene våre.

 

På grunn av lav deltakelse må vi dessverre avlyse Lederforum for kvinner 25. august.

 

09.00-09.45 Ledelse og bærekraft; relasjonell ledelse i en tid med store endringer
Cilia Holmes Indahl, Director Sustainability Aker Bio Marine

09.45: 10:00 Kort pause 15 min

10.00-10.30 LEAN: Arbeidet med LEAN og hvilken effekt det har hatt for effektivisering og utvikling.
v/ Toril Forsmo (Shmil IKS) og Kari Kanten (Retura Shmil AS)
 
10.30-11.00 REdu: hvordan rekruttere flinke jenter inn i avfalls- og gjenvinningsbransjen
v/Silje Rosenlund – kommunikasjonsrådgiver Avfall Norge
 
11:00-11:30 Pause 30 min.

11.30-12.00 Sirkulærøonomi Erfaringer fra å samskrive BI-oppgave om den sirkulære økonomien. Hvordan arbeidet vi og hva ble resultatene ?
Aina Seland (Svanemerket) og Stine Bendigtsen  (Norsk Gjenvinning

12:00-13:00 Lunsj

13.00-13.45 Endringsledelse – hvordan ta vare på sine medarbeidere
Ingrid Bjørdal; Norsk Gjenvinning

13.45-15.00 Gruppesamtaler rundt erfaringer om endringer og omstillinger.
 
Avsluttes kl 15.00
Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo
Rom bestilles på epost: vika.booking@thonhotels.no, eller tlf.: 22 83 33 00
Rommene reserveres med følgende kode: 240816AVFA-001
Rommene holdes frem til 8. august, pris rom/frokost kr. 1345,-

Middag kvelden før seminaret på Cafe Sorgenfri
 
Har du spørsmål, ta kontakt med:
Fagansvarlig: Nancy Strand, mobil: 91 60 19 01, Epost: nancy.strand@avfallnorge.no
Kurssekretær: Karin Halvorsen, telefon sentralbord 24 14 66 00, Epost: karin.halvorsen@avfallnorge.no
GENERELT OM KURS I REGI AV AVFALL NORGE

Kurs-/seminarbekreftelse
Deltakerne skal motta en automatisk bekreftelse på at Avfall Norge har mottatt påmelding umiddelbart. Deretter vil deltakerne få tilsendt en endelig bekreftelse på epost ved påmeldingsfristens utløp.

Kurs-/seminaravgift
Kursavgiften finner du i beskrivelsen av arrangementet. Faktura blir sent til deltakerne samtidig med kurs-/seminarbekreftelsen.

Antall deltakere
Minimum antall deltakere på våre kurs er 10. På seminarer varierer antallet noe.
Kursene og seminarene har et begrenset antall deltakere.
Dersom arrangementet ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas etter fristens utløp.

Hotellbooking
Avfall Norge garanterer rom til alle deltakere inntil påmeldingsfristens utløp, når overnatting er inkludert i kurs-/seminarpakken.

Avmelding
Ved avmelding inntil påmeldingsfristens utløp vil kurs-/seminaravgift bli refundert. Ved avmelding etter at faktura er sendt, vil full deltakeravgift bli belastet.
Deltakeren kan erstattes med en kollega, dersom det er ønskelig må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren og erstatters kontaktinformasjon.

Avlysning
Avfall Norge forbeholder seg retten til å avlyse arrangementer dersom antall deltakere ikke gjør det økonomisk forsvarlig å gjennomføre. Dersom deltakeravgift er innbetalt når arrangementet avlyses, vil den bli refundert.

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo