Asbest på avfallsmottak

Asbest er Farlig avfall, og feil håndtering kan medføre alvorlige helseskader.

Arbeidstilsynet har siste år gjennomført kontroller på flere avfallsmottak med fokus på asbest, og har gitt avvik på f.eks. manglende kompetanse og risikovurdering.

Avfallsselskaper som gått Avfall Norges kurs "Asbest på avfallsmottak" har fått lukket avvikene av Arbeidstilsynet.

Det kreves ingen forkunnskap.

Kurstid: kl. 10.oo - 15.oo

Deltagerne skal lære hva de skal se etter og hvordan de skal behandle asbest på avfallsmottaket uten å utsette seg selv eller andre for helsefare.

Målgruppe:
Kurset er for alle som håndterer avfall på mottak, verneombud og linjeledere.

Minimum antall deltakere: 15
Kurstid: kl. 10.oo - 15.oo

Program

• Hva er asbest? / litt historie
• I hvilke materialer/produkter finnes asbest?
• Lover/ forskrifter
• HMS I helserisiko
• Rutiner ved mottaket
• Emballering/ merking
• Mottakskontroll I basiskarakterisering
• Journalføring I rapportering
• Deponering
Har du spørsmål, ta kontakt med:
Kurssekretær:
Karin Halvorsen, telefon sentralbord 24 14 66 00
Epost: karin.halvorsen@avfallnorge.no
Læringsmål eller viktigste temaer som blir omtalt:
Deltakerne skal ha lært hvordan det leveres til mottak.
Hvordan det skal være emballert og merket.
Hvordan og hvem som skal håndtere forekomstene.
Risikoen ved håndtering med tanke på egen og andres helse.
Sikkerhetstiltak ved håndtering.
Stephan Mejdell
GENERELT OM KURS I REGI AV AVFALL NORGE

Kurs-/seminarbekreftelse
Deltakerne skal motta en automatisk bekreftelse på at Avfall Norge har mottatt påmelding umiddelbart. Deretter vil deltakerne få tilsendt en endelig bekreftelse på epost ved påmeldingsfristens utløp.

Kurs-/seminaravgift
Kursavgiften finner du i beskrivelsen av arrangementet. Faktura blir sent til deltakerne samtidig med kurs-/seminarbekreftelsen.

Antall deltakere
Minimum antall deltakere på våre kurs er 10. På seminarer varierer antallet noe.
Kursene og seminarene har et begrenset antall deltakere.
Dersom arrangementet ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas etter fristens utløp.

Hotellbooking
Avfall Norge garanterer rom til alle deltakere inntil påmeldingsfristens utløp, når overnatting er inkludert i kurs-/seminarpakken.

Avmelding
Ved avmelding inntil påmeldingsfristens utløp vil kurs-/seminaravgift bli refundert. Ved avmelding etter at faktura er sendt, vil full deltakeravgift bli belastet.
Deltakeren kan erstattes med en kollega, dersom det er ønskelig må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren og erstatters kontaktinformasjon.

Avlysning
Avfall Norge forbeholder seg retten til å avlyse arrangementer dersom antall deltakere ikke gjør det økonomisk forsvarlig å gjennomføre. Dersom deltakeravgift er innbetalt når arrangementet avlyses, vil den bli refundert.

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo