Resultatseminar RBM16

Resultatseminaret gir en oppsummering av hovedresultater fra årets gjennomføring av Renovasjonsbenchmarking 2016.

Park Inn Oslo Airport, kl. 10-15.

Målgruppe for seminaret er deltakere i årets RBM16.

Påmelding innen 25.august.

Resultatseminaret gir en oppsummering av hovedresultater fra årets gjennomføring av Renovasjonsbenchmarking 2016, med fokus på å forstå og utnytte resultatene.

Målgruppe for seminaret er deltakere i årets RBM16.
Tid: kl. 10.00-15.00 (Starttidspunkt kan bli endret)

Tema (tentativt):
  • Opplegget for RBM16
  • Resultatrapporten og hvordan den brukes
  • Forslag og muligheter for utnyttelse av resultatene
  • Lære av de beste - eksempler presenteres
  • Avslutning og videre arbeid
Park Inn Oslo Airport, Gardermoen.
Har du spørsmål, ta kontakt med:
Fagansvarlig: Roy Ulvang, mobil: 91 72 42 04, Epost: roy.ulvang@avfallnorge.no
 
Erland S. Eggen, Energidata Consulting AS
GENERELT OM KURS I REGI AV AVFALL NORGE

Kurs-/seminarbekreftelse
Deltakerne skal motta en automatisk bekreftelse på at Avfall Norge har mottatt påmelding umiddelbart. Deretter vil deltakerne få tilsendt en endelig bekreftelse på epost ved påmeldingsfristens utløp.

Kurs-/seminaravgift
Kursavgiften finner du i beskrivelsen av arrangementet. Faktura blir sent til deltakerne samtidig med kurs-/seminarbekreftelsen.

Antall deltakere
Minimum antall deltakere på våre kurs er 10. På seminarer varierer antallet noe.
Kursene og seminarene har et begrenset antall deltakere.
Dersom arrangementet ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas etter fristens utløp.

Hotellbooking
Avfall Norge garanterer rom til alle deltakere inntil påmeldingsfristens utløp, når overnatting er inkludert i kurs-/seminarpakken.

Avmelding
Ved avmelding inntil påmeldingsfristens utløp vil kurs-/seminaravgift bli refundert. Ved avmelding etter at faktura er sendt, vil full deltakeravgift bli belastet.
Deltakeren kan erstattes med en kollega, dersom det er ønskelig må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren og erstatters kontaktinformasjon.

Avlysning
Avfall Norge forbeholder seg retten til å avlyse arrangementer dersom antall deltakere ikke gjør det økonomisk forsvarlig å gjennomføre. Dersom deltakeravgift er innbetalt når arrangementet avlyses, vil den bli refundert.

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo