Kampanje 2014 om miljøfarlig avfall

Oppdatert 06. september 2013

Avfall Norges kommunikasjonskampanjer skal støtte lokalt kommunikasjonsarbeid for å nå miljøpolitiske mål. De skal også være samlende og engasjerende for medlemmene. Farlig avfall er valgt som tema i 2014 etter ønske fra medlemmene, og med bakgrunn i generalforsamlingsvedtak fra 5. juni 2013 om en ekstrakontingent på 50 øre per innbygger.

Myndighetene har flere ganger poengtert betydningen av å prioritere farlig avfallsområdet innen avfallshåndtering. For å få tak i gode, rene avfallsråvarer må vi kommunisere kunnskap om det farlige avfallet og hvor viktig det er å sortere miljøgifter ut fra kretsløpet for avfall.
 
Kampanjens mål og innhold
Kampanjens overordnende mål er økt bevissthet om farlig avfall og annet avfall med miljøgifter, og at mer av dette avfallet skal sorteres ut av kretsløpet for avfall. Arbeidstittelen er så langt i prosjektet; Flere skal sortere mer farlig avfall.
Kampanjen planlegges som et ‘farlig avfalls-år’ med ulike tiltak for oppmerksomhet flere ganger i løpet av året. Avspark vil bli i løpet av første kvartal 2014.

Kampanjen skal bidra til:
- Økt kunnskap om helse- og miljøfarlige stoffer i produkter som blir til avfall
- Økt motivasjon og kunnskap for bruk av de gjeldende avfallsordningene
- Økt innsamling av farlig avfall/avfall som inneholder miljøgifter
- Riktigere håndtering av farlig avfall/ avfall som inneholder miljøgifter
- Bedre utnyttelse av ressursene i avfallet

Målgruppe
Kampanjens hovedmålgruppe er unge, voksne husholdninger med barn.
Det er et mål for kampanjen at den skal samle de viktigste aktørene i avfallsbransjen.
 
Fokusområder
Lysrør/lyspærer, (små)batterier, (små)elektronikk og spraybokser samt løsemidler peker seg ut som viktige fokusområder for kampanjen. Dette er basert på medlemsinnspill, blant annet om funn i plukkanalyser, og en publikumsundersøkelse om farlig avfall.
 

Koblede artikler

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo