Kommunikasjon og omdømme

Oppdatert 05. januar 2016

Kommunikasjon og omdømme

Avfall Norges kommunikasjonsinnsavdeling skal bidra til støtte og utvikling av medlemmenes kommunikasjonsarbeid lokalt, blant annet gjennom nasjonale kommunikasjonskampanjer. I tillegg omfatter arbeidet foreningens egen kommunikasjon internt og eksternt, som blant annet drift og utvikling av nettsider, årsrapport, Avfallskonferansen, med mer.

Planlegging og utarbeidelse av Kommunikasjonskampanjen 2016 vil bli prioritert i 2015. Reviderte nettsider skal ferdigstilles våren 2015. Avfall Norge skal også arbeide videre med å utnytte mulighetene som ligger i bruken av sosiale medier. Blant annet skal det opprettes en blogg for diskusjon av aktuelle bransjetemaer.

Kommunikasjonsavdelingen skal fortsette å være en aktiv medspiller i det faglige og interessepolitiske arbeidet, og bidra til at Avfall Norges meninger blir hørt.

Avfall Norges medlemmer trenger gode og forutsigbare rammebetingelser for å utføre sine oppgaver. Vi skal bidra til økt kunnskap og forståelse for hvordan avfallsbransjen er organisert og hvilke utfordringer bransjen står ovenfor. Det vil gi bedre forutsetninger for en effektiv og miljøriktig norsk avfallshåndtering.

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo