Gjenvinning av avfallsressurser

Oppdatert 05. januar 2016

Gjenvinning av avfallsressurser

Fagområdet handler om innsamling av avfall fra husholdninger og næringsliv, samt mottak på returpunkter og gjenvinningsstasjoner. Dette fagområdet favner svært bredt og tar også for seg sortering og kvalitetssikring av avfallet, samt viderelevering til materialgjenvinning. 
 
Om husholdningsavfall, næringsavfall og ansvarsfordeling
Kommunen har et lovpålagt ansvar for å legge til rette for sortering, oppsamling, innsamling og mottak av husholdningsavfall.
 
Avfall fra næringsvirksomhet har bedriftene selv ansvar for å lovlig avhende. Det innebærer innsamling og levering til godkjent mottak. Næringsavfall samles oftest inn av private renovasjonsfirma og leveres enten til forbrenning eller til sortering før materialgjenvinning eller forbrenning med energiutnyttelse.

Det finnes avfallsmeklere som overtar både kommunalt og næringsavfall etter forutgående anbud, og som sørger for den videre behandlingen til enten material- eller energigjenvinning.
 

 

 

 

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo