Innovasjon og kompetanse

Oppdatert 05. januar 2016

Innovasjon og kompetanse

Forskning og utvikling (FoU) er i ferd med å få stadig større betydning i avfallsbransjen. Vi møter nye utfordringer og har behov for ny kunnskap og teknologi for å håndtere en stadig voksende og mer sammensatt avfallsmengde på en effektiv, helse- og miljømessig forsvarlig måte. Ikke minst handler det om at mest mulig av ressursene i avfallet holdes i kretsløp.

Arbeidsgruppene i Avfall Norge gjennomfører årlig en håndfull faglige prosjekter innenfor sine respektive fagområder. Disse er i hovedsak utrednings- og utviklingsprosjekter og kommer alle medlemmene tilgode. Problemstillinger som krever enten ny kunnskap eller som kan løses med eksisterende kunnskap fra andre områder eller sektorer defineres som enten forsknings- eller innovasjonsprosjekter. Slike prosjekter kanaliserer Avfall Norge gjennom Avfallsforsk.

 

Avfallsforsk

 
Avfallsforsk er et nettverk for forskning- og utvikling innen avfallsbransjen. Nettverket har medlemmer som er kommunale, interkommunale, private, organisasjoner og forsknings- og undervisningsmiljø. Avfall Norge er med i styret til Avfallsforsk og har for tiden sekretariatsfunksjonen. Les mer på hjemmesiden til Avfallsforsk.

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo