Faggruppe for avfallsressurser

Faggruppe for avfallsressurser

Faggruppen jobber hovedsakelig med å igangsette prosjekter, seminarer og kurs knyttet til fagområdet.

Gruppen består for tiden av syv personer. Nestleder er Tord Tjelflaat, IVAR. Medlemmene i gruppen representerer et bredt spekter av Avfall Norges medlemmer og skal ivareta deres interesser innen innsamling, transport og gjenvinning. Vi møtes ca. 4 ganger i året og har telefonmøter ved behov.

Aktuelle prosjekter

Veileder plukkanalyser
Veileder for utføring av plukkanalyser, som skulle vært ferdigstilt i løpet av 2014, skal ferdigstilles tidlig i 2015. Vi vil også se på mulighet for å samle inn data fra plukkanalyser slik at vi kan se på mulighet for å etablere en nasjonal oversikt over sammensetning av restavfall.

Forskriftsfestelse av frivillige emballasjeavtaler
Myndighetene har varslet at man i løpet av 2015 skal komme med forslag til hvordan dagens frivillige emballasjeavtaler kan forskriftsfestes. Dette er et arbeid som Avfall Norge vil følge opp. Vi vil komme med innspill til hvordan vi ønsker at forskriften skal utformes.

Kontrollsystemer for miljøstasjoner
Mer og mer avfall leveres til miljøstasjoner, og flere kommuner ser på ulike former for kontroll i forhold til hvem som bruker tilbudet. I tillegg dukker det opp flere utfordringer knyttet til avfall som leveres på miljøstasjoner, blant annet hageavfall som kan medføre spredning av arter som ikke er ønskelige i Norsk natur.

Medlemmer i arbeidsgruppen

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo