Faggruppe for energiutnyttelse

Faggruppe for energiutnyttelse

Faggruppen skal arbeide med faglige spørsmål knyttet til termisk behandling av avfallsfraksjoner og rammevilkår for termisk behandling av avfallsfraksjoner.

Faggruppen jobber med:

  • faglige spørsmål knyttet til forbrenning av ulike avfallsfraksjoner, renseteknologi, røykgassutslipp og behandling av restprodukter.
  • videre utvikling av virksomheten med mål om mer effektiv drift, økt energiutnyttelse og redusert miljø- og klimautslipp.
  • saker som omhandler klimagassutslipp fra energiutnyttelse av avfall
  • bedre rammevilkår for energiutnyttelse av avfall og søke samarbeid med andre bransjeorganisasjoner der det er hensiktsmessig.
 
Faggruppen jobber med planlegging og oppfølging av prosjekter, regelverk i Norge og EU, kurs og seminarer. 
 

Relevante lenker:

Rapport 2015: Basiskarakterisering av bunnaske fra avfallsforbrenning
Prosjektet har gjennomført en basiskarakterisering av bunnaske fra alle norske anlegg for forbrenning av avfall, og anbefaling om verifiseringsrutine av basiskarakteriseringen.


Rapport 2014: Status for energiutnyttelse
Prosjektet gir en statusbeskrivelse av situasjonen for norske anlegg for energiutnyttelse av avfall, herunder lønnsomhet og klimaeffekter.


Rapport 2011: Rammebetingelser for energiutnyttelse av avfall
Prosjektet ser på ytre rammebetingelser og interne driftsforhold som er optimale for langsiktig lønnsomhet for energiutnyttelse av avfall.


Rapport 2011: Klimavurdering av norsk avfallsforbrenning
Rapporten ser på klimaeffekter av å energiutnytte norsk avfall i Sverige


Rapport 2011: Klimavurdering av øket handel i EU
Rapporten ser på klimaeffekter av å energiutnytte avfall, i utvalgte land med ledig forbrenningskapasitet, fra land som fortsatt deponerer.

Avfall Norges fagrapporter finner du her.

Faggruppen for energiutnyttelse av avfall består av 11 personer fra eiere av energigjenvinningsanlegg. Leder er Odd Terje Døvik fra Returkraft, nestleder Ingrid Hitland fra BIR Avfallsenergi. Medlemmene i gruppen representerer de fleste av avfallsforbrenningsanleggene i Norge. Gruppen har møter ca. 4 ganger i året. Det er også etablert et driftsforum for avfallsforbreningsanleggene som ledes av Egil Evensen fra Statkraft Varme. 

Ønsker du å bli med i faggruppen, ta kontakt med sekretær i gruppen, fagrådgiver Roy Ulvang (roy.ulvang@avfallnorge.no) eller fagsjef Henrik Lystad: (henrik.lystad@avfallnorge.no). 

 

Medlemmer i arbeidsgruppen

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo