Faggruppe for farlig avfall og miljøgifter

Faggruppe for farlig avfall og miljøgifter

Faggruppen arbeider med problemstillinger rundt farlig avfall og miljøgifter. Det er spesielt fokus på å få miljøgifter ut av kretsløpet.

Faggruppen jobber med faglige spørsmål knyttet til mottak, transport, håndtering og behandling av farlig avfall og avfall med miljøgifter herunder:

  • Mottak og håndtering av farlig avfall på gjenvinningsstasjoner og andre typer mottak
  • Mottak og håndtering av BA avfall som inneholder miljøgifter
  • Synliggjøre behovet for teknologiutvikling som kan utnytte materialer i produkter med miljøgifter uten å videreføre disse i kretsløpet
  • Være «føre var» i forhold til nye produkter som skal håndteres som farlig avfall, hva krever dette av systemene?

Aktuelle prosjekter

  • Fokus på avvik knyttet til mottak, håndtering og transport av farlig avfall hos aktører i bransjen er et prioritert område hvor hele verdikjeden nå ses i sammenheng.I tillegg er det behov for oppfølging av kompetanse i bransjen. Avfall Norge jobber i samarbeid med andre organisasjoner for å bidra til kompetanseløft der det er behov.
  • Avfall Norge er også i dialog med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for å sikre at håndteringen av farlig avfall ikke er i strid med regelverk for å trygge samfunnssikkerheten i Norge.

 

Planlagte aktiviteter 2016

  • Etablere egen Facebook-gruppe for ansatte hos medlemmer med aktitivitet innen farlig avfall og miljøgifter
  • Videreutvikle eksisterende kurs med fokus på farlig avfall og miljøgifter og vurdere behovet for nye kurs
  • Vurdere etablering av driftsforum for ansvarlige for farlig avfallsmottak
  • Etablere kompetansegruppe for mottak av BA avfall som inneholder miljøgifter
 
Avfall Norges fagrapporter finner du her.
 
Leder av gruppen er Bjørn E. Berg fra GLT Avfall IKS. Nestleder er Torild Halvorsen fra Renovasjonsetetaten i Oslo kommune.
 
Ønsker du å bli med i faggruppen, ta kontakt med sekretær i gruppen, fagrådgiver Malin Granlund (malin.granlund@avfallnorge.no) eller fagsjef Henrik Lystad: (henrik.lystad@avfallnorge.no). 

Medlemmer i arbeidsgruppen

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo